Förvaltning och utveckling av egen fastighet, Modellvillan 21.

Denna hyresfastighet i Enskede äger och förvaltar vi själva sedan 2008.

Modellvillan 21, som fastigheten heter, är en hyresfastighet med 4 st hyreslägenheter på de övre våningarna i den högre delen av fastigheten. Fastighetens andra delar innehåller 3 st kommersiella lokaler som hyrs ut till företag. Huvudlokalen i den låga byggnaden är anpassad för köttproduktion och har hyrts ut bl a till ett företag som stekte mat till skolbespisningar.

Fastigheten är en tomträtt och är belägen på en tillhörande omgärdad och trevlig trädgård.

Utveckling av denna fastighets potential pågår kontinuerligt.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Fastighetsutveckling

Projektstart:

2008-06-01

Projektslut:

2014-06-01

Storlek:

Fastighet om totalt 550 kvm bruttoarea

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Om du som hyr bostad eller lokal i Modellvillan 21 har några frågor är ni välkomna att kontakta vårt huvudkontor. Felanmälan görs också via huvudkontoret. 

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält