Nytt ventilationssystem i kontorsfastighet på Södermalm

I detta projekt genomförde vi en komplett nyinstallation av en avancerad ventilationsanläggning utan att verksamheterna i kontoren behövde upphöra under byggtiden. Våra arbeten utfördes delvis nattetid och innefattade speciallösningar med stationära dammsugare för att undvika dammspridning.

Installationen av ventilationsanläggningen var mycket utrymmeskrävande p g a stora dimensioner på rör och aggregat. Installationerna som går genom hela fastighetens 7 plan innefattade därför mycket håltagning och efterföljande lagnings- och återställningsarbeten. Utmaningen för oss låg i att störa de pågående verksamheterna i så liten utsträckning som möjligt. Vi lyckades med detta tack var god planering och ett öppet och bra samarbete med vår kund. Bullrande arbeten utförde vi nattetid då verksamheterna i fastigheten inte pågick. Dammspridning förhindrades i mesta möjliga mån och vi hade arbetsledare närvarande under hela tiden för att kunna tillmötesgå önskemål från lokalinnehavare. Resultatet blev en avancerad ventilationsanläggning som även har kylfunktion.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Energibesparande åtgärder

Projektstart:

Mars 2010

Projektslut:

Oktober 2010

Storlek:

Nytt ventilationssytem i fastighet med 7 st plan

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält