3 nya bostäder och nytt tak vid korsningen Jarlaplan/Roslagsgatan

I Brf Muraren 11:s centralt belägna fastighet i korsningen Jarlaplan 4/Roslagsgatan 2 har Titania köpt råvinden för att bygga om den till tre stycken exklusiva vindslägenheter som sedan ska avyttras i egen regi. Ombyggnationen har nu börjat och det nya taket är lagt.

Föreningens fastighet uppfördes år 1915 och är väldigt tidstypisk för epoken. Fastigheten förvärvades av föreningen år 2011, efter ett beslut fattat av föreningsstämman år 2010. Föreningens fastighet består av 20 lägenheter, om totalt ca 3000 kvadratmeter samt komersiella lokaler om 687 kvadratmeter i form av restaurang, kontor, verkstad och lager.

Råvinden som Titania förvärvat och som nu byggs om till vindslägenheter uppgår till totalt ca 200 kvadratmeter. Detta tekniskt komplicerade projekt innefattar, förutom byggandet av nya bostäder, med allt vad det innebär vad gäller el och vatten med mera, även omläggning av ett helt tak samt etappvis höjning av hiss-shakt och fasadearbetning. Bilderna ovan visar hur det gick till då man lade nytt tak.

Ombyggnationen inleddes under senhösten 2015 och beräknas vara klar under våren 2017.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projekt för våra kunder, Råvind till vindslägenheter

Projektstart:

Hösten 2015

Projektslut:

Våren 2017

Storlek:

2 nya vindslägenheter, omläggning av tak

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. Platschef för detta projekt är Daniel Panayatoff.

För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält