Ombyggnation av lokalyta till lägenheter i Brf Stapelbädden 7

Titania har köpt lokalyta i en av bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7:s fastigheter på Gröndalsvägen 186-212/Ekenbergsvägen 21-23 i Gröndal. Lokalytan omfattar ca 1100 kvadratmeter och skall byggas om till bostadslägenheter av Titania för att sedan avyttras i egen regi.

Totalt är det 14 bostadsrätter i bottenvåningen och på våning 1 i en av fastigheterna som har förvärvats av Titania. Varje lägenhet kommer få utsikt över Mälaren tack vare fastighetens mycket attraktiva läge. Till varje bostadsrätt hör en uteplats och dessa utrymmen har tidigare fungerar som uthyrd lokalyta men skall under 2013/2014 byggas om till attraktiva bostadslägenheter. 

Föreningen Stapelbädden 7 bildades år 2006 och år 2008 köpte man de fem fastigheterna från AB Stockholmshem. Föreningen har totalt 135 lägenheter varav 117 är bostadsrätter och 18 är hyresrätter. Föreningen har sex stycken lokaler, två lager med hyresrätt, garage med ca 200 platser samt miljöhus för sopsortering. Fastigheterna som byggdes år 1982 består av 4-5 våningar med källare och vind samt två eller tre plan i suterräng. 

Mer information om projektet kommer vid projektstart. 

För mer information om Brf Stapelbädden 7, se deras hemsida. 

För fler bilder på det färdiga resultatet, se Titanias Facebook genom att klicka här! 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Lokalyta till bostadsrätter

Projektstart:

2013

Projektslut:

2014

Storlek:

1100 kvadratmeter lokalyta byggs om till bostadslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält