Ombyggnation av SOL-boende Huge Fastigheter

För allmännyttiga fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB:s räkning har Titania vunnit den offentliga upphandlingen att bygga om en vårdcentral i fastigheten Ormen Långe 5 till SOL-boende, dvs "Boende med särskild service" i Vårby Haga i Huddinge kommun.

SOL-boende är till för "Personer med stora omvårdnadsbehov som ej kan tillgodoses i ordinärt boende." Med tanke på de speciella krav som råder för just SOL-boende i kombination med att ombyggnationen skall göras med övriga hyresgäster kvar i fastigheten, så ställs det extra höga krav på Titania att genomföra ombyggnationen på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt, med så lite störningar för övriga hyresgäster som det absolut är möjligt.

Fastigheten Ormen Långe 5 är uppförd år 1964 och projektet avser ombyggnad i del av plan 2 och 3 och omfattar ombyggnad av lokal till en ny boendegrupp om åtta lägenheter. Lokalen har tidigare varit en vårdcentral. Ombyggnadsarbetet kommer att ske med övriga hyresgäster kvar i fastigheten vilken medför att huset samtliga funktioner skall vara i drift och i övrigt gäller att minimera störningar. Huset har totalt 11 våningsplan och byggnadsaren som skall byggas om är cirka 500 kvadratmeter.

Bland annat skall följande utföras under ombyggnationen: 

  • Källaren skall målas om och nya förrådsväggar skall sättas upp.
  • I fläktrummet skall skador i väggar, golv och tak lagas och hela fläktrummet skall sedan målas.
  • I korridorerna skall nya plastmattor läggas på golvet samt väggarna och taken skall målas. 
  • Tvättstugan skall målas och plastmatta läggas på golvet. 
  • Vissa av lägenheterna skall målas om och nya plastmattor läggas på golv. 
  • I WC / dusch läggs nya plastmattor på golven och nytt kakel på väggarna sätts. 

Precis som för Titania, så är miljöfrågorna viktiga för Huge Fastigheter, som har strikta instruktioner och uppsatta mål för att minska sin negativa miljöpåverkan, vilket Titania kan leva upp till, bland annat tack vare ISO certifieringen för miljö och kvalitet. 

 

För mer information, se Huge Fastigheters hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt

Projektstart:

Maj 2012

Projektslut:

December 2012

Storlek:

Vårdcentral 500 kvm

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält