Totalrenovering Kv. Kvarnseglet för Svenska Bostäder

På Vimmerbyplan 15-33 i Rinkeby har Titania på utförandeentreprenad fått i uppdrag att totalrenovera två huskroppar utvändigt och invändigt. Fastigheten ägs och förvaltas av Svenska Bostäder.

Projektets omfattning

Projektet avser totalrenovering av Kv. Kvarnseglet 5 i Rinkeby samt en option avseende renovering av Rinkeby 2:9 (tvättstuga, samlingslokal och miljöstuga). Husen är en del av miljonprogrammet som byggdes under 1970-talet och är i stort behov av upprustning. Entreprenaden avser ombyggnad av två huskroppar med en gemensam gård och park. Husen är tre våningar höga med en underliggande källare där det idag inryms allmänna utrymmen och lokaler. Total finns det 60 lägenheter i husen. Alla hyresgäster kommer att evakueras under produktionstiden.

Järvalyftet - del av Vision Järva 2030

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet dvs. Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningenär att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar.

Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i hela Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

- Bra boende och mer varierad stadsmiljö

- Trygghet i vardagen

- Stärkt utbildning och bra språkundervisning

- Fler jobb och ökat företagande

Järvalyftet utgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande mål dokumentet i arbetet med Järvalyftet.

Mer information om Järvalyftet finns på Stockholms stads hemsida. 

Svenska Bostäders hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Energibesparande åtgärder

Projektstart:

April 2012

Projektslut:

Oktober 2013

Storlek:

2 huskroppar med option på ytterligare renoveringar

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till Svenska Bostäders representant enligt den information som Du har fått. 

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält