Ombyggation av lokal till gruppboende i Kv Väderkvarnen 20

På Malmskillnadsgatan 58 bygger Titania för Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s räkning om ett f.d servicehus till gruppboende. Micasa är ett av Stockholm stad ägt fastighetsbolag som äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter, som t ex behandlingshem, vård- eller omsorgsboende, gruppbostäder etc.

Ombyggnadsprojektets omfattning

Arbetena som Titania utför i fastigheten, är på en s.k utförandeentreprenad, där kunden svarar för all projektering och entreprenören för utförandet. I entreprenaden ingår en ombyggnation av ca 1460 m2 på plan 5 i fastigheten, men även vissa kompletterande arbeten kommer att utföras på plan 3 och 4. På plan 5 kommer 17 stycken befintliga servicehuslägenheter byggas om till 18 stycken lägenheter för Vård och Omsorgsboende (demensboende), med två avdelningar med 9 lägenheter vardera. Av dessa blir 3 lägenheter i helt nytt läge med nya kök. Övriga lägenheter upprustas i befintligt läge med bevarande av befintliga kök.

Se Micasas hemsida för mer information om projektet. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt

Projektstart:

November 2011

Projektslut:

April 2012

Storlek:

17 stycken lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till fastighetsägarens representant enligt den information som Du har fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält