Stockholms vackraste bostadsfastighet?

På Hantverkargatan 22, invid Kungsholmstorg ligger en, för Stockholm, unik fastighet. Huset, som är en av blott fem st byggnader på hela Kungsholmen som är byggnadsminnesmärkt, förvärvades av Titania-koncernen i december 2011.

Uppdatering 2012-09-17:

Fyra fantastiska och nyrenoverade lägenheter i Brf Vindruvan är nu till salu! Läs mer på:

Mäklarens hemsida, www.fredegard.se

Som Nyhet på Titania.se

Se samtliga foton + planlösningar på de nyrenoverade lägenheterna antingen på mäklarens hemsida eller på Titanias Facebook. (Tyvärr kan inte alla kort på lägenheterna visas i bildspelet på denna sida, då hemsidan endast kan visa liggande kort.)

Husets historia: 

Huset är uppfört 1901 i en variant av jugendstil som snarare för tankarna till Wien eller Prag. Förebilder till huset är också mycket riktigt hämtade från de stora städerna på den europeiska kontinenten. Med sin förhållandevis strama men rikligt utsmyckade tegelfasad skiljer sig det från de vanliga svenska jugendhusen som har mjukare organiska former med burspråk och putsade fasader. Huset är även rikt utsmyckat invändigt med bl a ovanliga stuckaturmotiv.

Arkitektbyrån som ritade huset hette Dorph & Höög och var på sin tid det största arkitektkontoret i Norden. De ritade en tredjedel av alla fastigheter som uppfördes i Stockholm mellan 1898 och 1910.

Huset byggnadsminneförklarades av länsstyrelsen år 1991. Byggnadsminnesförklaring sker enligt bestämmelser i kulturminneslagen och är det starkaste kulturhistoriska skydd en byggnad i Sverige kan åtnjuta. Byggnadsminnes-märkningen anger att byggnaden har bedömts vara så pass speciell och värd att bevara och vårda att den förs in i en speciell kategori där särskilda regler gäller. Bland de fem övriga byggnader på Kungsholmen som är byggnadsminnesklassade finns t ex Rådhuset.

Wikipedia om byggnadsminnen:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_byggnadsminnen_i_Stockholms_l%C3%A4n#Kungsholmen

 

Titania avser att varsamt restaurera fastigheten. Arbetena kommer att ske i samråd med arkitekter, byggnadsantikvarier och berörda myndigheter. Läs mer om denna säregna, vackra byggnad nedan:

Wikipedia om Hantverkargatan 22, Kv Vindruvan 10: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindruvan_10

 

Bebyggelseregistret om Hantverkargatan 22, Kv Vindruvan 10: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000344077&page=historik&visaHistorik=true

 

Länk liknande hus på Köstlerstrasse i Wien: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:K%C3%B6stlergasse_3

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Lokalyta till bostadsrätter, Fastighetsutveckling

Projektstart:

2011-12-05

Projektslut:

Storlek:

1100 kvadratmeter bostäder och lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. 

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält