Hus 1, Tingstorget i Alby

Titanias verksamhetsområden

Vi hjälper fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med de flesta typer av byggprojekt. Hos oss hittar du kompetensen och resurserna för alla typer och storlekar av projekt inom bygg- och installationsbranschen. Läs mer om våra olika verksamhetsområden nedan.

Nyproduktion 

Titania genomför nyproduktionsprojekt av alla typer av bostadsfastigheter, som t ex parhus, radhus, villor och lägenheter. Projekten utförs både på entreprenad för externa kunder och i egen regi. 

Ombyggnation / konvertering av råvindar och lokaler 

Vi arbetar också med att bygga om till exempel råvindar och kontors-och affärslokaler till bostäder. I dessa fall köper vi hela eller delar av fastigheter direkt av fastighetsägare, bygger om den aktuella ytan och säljer i egen regi, oftast via en etablerad mäklare. 

Fastighetsförvaltning 

Förutom att renovera och bygga om andras fastigheter, så är Titania även fastighetsägare själva. Vi äger ett antal fastigheter med både lägenhetshyresgäster och lokalhyresgäster. Investeringar i egna fastigheter är investeringar på lång sikt för Titania. 

 

Totalrenoveringar av fastigheter

Titanias utför entreprenader för stora och små, privata och allmännyttiga bostads- och fastighetsbolag som behöver totalrenovera och/eller bygga om sina fastigheter till nystandard.

 

Titania har kompetensen 

Om du som fastighetsägare vill sälja hela eller en del av din fastighet i form av råvind eller outnyttjad lokalyta, så har du i Titania en trygg och seriös motpart. Kontakta oss för en diskussion om just din fastighet och dess möjligheter.  

Om du vill sälja mark för nyproduktion i Stockholmsområdet kan du med tillförsikt vända dig till oss. Titania har ett genomtänkt koncept med innovativa och energieffektiva lösningar, fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i kombination med spännande och nyskapande arkitektur. Vi har givetvis även de resurser och erfarenheter som krävs för en lyckad nyproduktion.

Läs om Titanias koncept vid marknadsanvisningstävlingar

Läs om Titanias senaste nyproduktionsprojekt Tingstorget

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält