När man flyttar in i sitt nya boende är det mycket man skall komma ihåg och vara medveten om.

Viktig att veta vid köp av nyproducerat boende i bostadsrättsförening

När man köpt sin nyproducerade lägenhet, radhus eller villa så är det en del viktiga och praktiska saker man skall komma ihåg och vara medveten om, framförallt om man köpt sitt nya boende i en bostadsrättsförening.

- Om det är en lägenhet, radhus eller villa i en bostadsrättsförening Du köpt, så är det viktigt att vara medveten om att det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden och Du som bostadsrättsinnehavare endast innehar rätten att bo där på obestämd tid.

- En förutsättning för att få behålla rätten att bo i bostadsrätten är att man som boende följer det som står i föreningens stadgar och de regler som föreningens styrelse beslutat om. Att inte respektera stadgarna kan i förlängningen leda till att Du som bostadsrättsinnehavare förlorar medlemskapet i föreningen och därmed rätten till lägenheten. Att förlora rätten till bostadsrätten innebär att föreningen säljer lägenheten och Du måste flytta. 

- Det är bostadsrättsföreningen som beställt byggentreprenaden av byggentreprenören, inte Du som bostadsrättsinnehavare. Du som bostadsrättsinnehavare skall med andra ord vända Dig till föreningen styrelse med frågor, klagomål eller liknande på utförda byggarbeten. 

- Det är bostadsrättsföreningen som säljer/upplåter lägenheten till Dig, inte byggentreprenören. Eventuella tillval till bostaden har Du dock köpt direkt från byggentreprenören genom ett separat avtal. 

- Som bostadsrättsinnehavare ansvarar man själv för allt underhåll inuti lägenheten och i enlighet med föreningens stadgar. Om t ex kylskåp eller spis går sönder, så är det med andra ord den boende som måste bekosta reparation eller inköp av ny utrustning, inte föreningen. 

- Man kan inte göra vad man vill med sin lägenhet, när det gäller t ex ombyggnationer och detta eftersom man rent juridisk inte är ägare till lägenheten. Det är föreningen som äger lägenheten och man måste be styrelsen i föreningen om tillstånd för att göra omfattande ombyggnationer i sin bostadsrättslägenhet. 

- Eftersom Du inte äger bostaden, får Du inte heller hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande. 

- Läs noggrant igenom föreningen stadgar, där står alla regler för hur föreningen skall drivas och bostadsrättsinnehavarnas rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. 

- Glöm inte att teckna avtal för t ex el, vatten, sophämtning, TV, telefon, internet osv före det att Ni tillträder bostaden, för att inte riskera att stå utan dessa grundläggande tjänster när Du flyttar in i Din nya bostad. 

- Som medlem i bostadsrättsföreningen har Du ett ansvar för hur föreningen drivs. Att delta och rösta på föreningsstämman är en viktig del av medlemmarnas möjligheter att påverka.

- Kom ihåg att det är medlemmarna själva som förvaltar föreningen genom föreningens styrelse och det är medlemmarna som utser styrelsen. Det är därför viktigt att föreningen har en styrelse som är kompetent och engagerad i att förvalta föreningen på bästa sätt och detta kräver att föreningens medlemmar är beredda att engagera sig.  

- Glöm inte att teckna bostadsrättstillägget i Din hemförsäkring, annars riskerar Du att få stå för kostnader för skador som uppstår och som vanliga hemförsäkringen inte täcker, vilket kan bli väldigt dyrt! 

- Bostadsrättsinnehavare i bostadsrättsföreningar där Titania agerat som byggentreprenör får omfattande muntlig och skriftlig information både före tillträdet och vid tillträdet till den nya bostaden. Bland annat överlämnas en så kallad boendepärm där viktig information finns för Dig som nybliven bostadsrättsinnehavare. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Kan jag köpa lägenheter som Titania producerat direkt?

  Svar: En del av Titanias verksamhet innebär att köpa upp lokaler och råvindar och bygga om dessa till bostadslägenheter. Vi säljer mestadels våra egenproducerade lägenheter genom mäklare, men Du är välkommen att mejla oss Dina uppgifter om Du är intresserad av en viss lägenhet eller en viss typ av lägenheter som Titania producerar för tillfället.

  Läs mer om våra egna ombyggnadsprojekt under fliken Våra projekt. Välj det alternativ under "Projekt i egen regi" som Du är intresserad av. Klicka även i rutan för "Pågående projekt", längst upp i högerkolumnen.  

  För att se vilka objekt som vi har till salu för tillfället, se rubriken Titanias objekt till salu.

 • Varför bygger inte Titania ägarlägenheter?

  Svar: Trots att den juridiska möjligheten att skapa ägarlägenheter nu finns, har det inte alls resulterat i att det verkligen har producerats speciellt många ägarlägenheter överhuvudtaget i Sverige. Orsakerna är flera:

  1. Bankerna känner osäkerhet inför denna nya upplåtelseform. Kanske främst eftersom upplåtelseformen är så oprövad i Sverige, men också p g a det faktum att det knappt finns några ägarlägenheter. Få ägarlägenheter resulterar i sin tur att det inte finns någon direkt marknad som kan ge riktningsgivande priser. Utan riktningsgivande priser är det svårt för bankerna att veta hur stor del av köpesumman för en lägenhetsköpare de vågar finansiera. När inte bankerna är bekväma med att låna ut till slutkunden (lägenhetsköparen) så resulterar det i att byggföretagen inte producerar sådana lägenheter utan håller sig till de beprövade bostadsrätterna som alla vet att slutkunden kan låna till.

  2. Hyreslagstiftningen i Sverige, d v s principen om bruksvärde (istället för marknadsvärde) har som konsekvens att en lägenhet i en populärare stadsdel skall ha i princip samma hyra som en lika stor lägenhet med jämförbar standard i en mindre populär stadsdel. Detta gör att man inte kan hyra ut en lägenhet till marknadspris, inte ens som andrahandsuthyrning privatpersoner emellan. Man kan i och för sig kringgå detta genom att hyra ut till företag, men hanteringen är inte lika smidig som det borde vara (d v s att man kan hyra ut till vem man vill och man kan ta betalt så mycket som hyresgästen är villig att betala). Om man kunde på ett enkelt sätt ha ägarlägenheten dels för eget boende och dels hyra ut för att täcka kapitalkostnaden och tjäna lite pengar så skulle också intresset vara större från lägenhetsköparna (vilket skulle resultera i att det verkligen byggdes fler ägarlägenheter).

  Svaret på frågan är dock att Titania är intresserat av att producera ägarlägenheter i och med företagets satsning på nyproduktion i egen regi, som påbörjades våren 2012. Vi söker i dagsläget mark för nyproduktion av t ex ägarlägenheter, villor, radhus, bostadsrätter eller andra typer av fastigheter. 

  Har Du ett mark eller objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

  Här finns mer information om ägarlägenheter.  

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Är Titania intresserat av att förvärva ytor, mark och fastigheter utanför Stockholms län?

  Svar: Titania har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Stockholms län, vilket gör att i dagsläget är vi främst intresserade av att förvärva mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning inom Stockholms län, men vi är alltid öppna för förslag och erbjudanden om intressanta projekt även utanför vårt närområde.

  Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Har Titania några nyproducerade bostäder till salu just nu?

 • Vad har Titania byggt för nyproducerade bostäder?

   

  De två största bestånden av bostadsrätter är följande:
  109 bostadsrätter i Arninge Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.
  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, Alby. De första av dessa lägenheter börjar säljas från och med den 24 april 2016. Anmäl ditt intresse här!
  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

  De två största bestånden av nyproducerade bostäder är följande:

  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, i Alby. Lägenheterna har börjat säljas. Anmäl ditt intresse här om du vill köpa en lägenhet! 

  Läs mer om bostäderna runt Tingstorget.

  109 bostadsrätter i Arninge-Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.

  Läs mer om bostäderna i Arninge-Ullna.

  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

 • Vad bör jag som nybliven ägare till en bostadsrätt tänka på?

 • Vad kan Titania erbjuda en kommun som vill upplåta mark för att bygga bostäder?

  Svar: Titania har vunnit två stora markanvisningstävlingar under perioden 2014-2015, ett i Täby kommun för byggnation av 109 bostadsrätter och en i Botkyrka kommun för byggnation av 670 bostadsrättslägenheter. Vi har ett koncept som är väldigt intressant när det gäller nyproduktion, både för kommunen och för framtida kommuninvånare. Läs mer under rubriken "Titanias koncept vid markanvisningstävlingar"

 • Kan Titania uppföra det hus jag vill bygga?

  Svar: Tyvärr kan Titania inte åta sig att uppföra enstaka hus åt privatpersoner i dagsläget.

 • Jag äger mark som jag vill bygga på och behöver en byggentreprenör. Är Titania intresserat?

  Svar: Det kan vi absolut vara! Läs mer under rubriken "Titania som byggentreprenör för externa kunder" 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält