Viktig att veta vid köp av nyproducerat boende i bostadsrättsförening

När man köpt sin nyproducerade lägenhet, radhus eller villa så är det en del viktiga och praktiska saker man skall komma ihåg och vara medveten om, framförallt om man köpt sitt nya boende i en bostadsrättsförening.

 • Om det är en lägenhet, radhus eller villa i en bostadsrättsförening du köpt, så är det viktigt att vara medveten om att det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden och du som bostadsrättsinnehavare endast innehar rätten att bo där på obestämd tid.
 • En förutsättning för att få behålla rätten att bo i bostadsrätten är att man som boende följer det som står i föreningens stadgar och de regler som föreningens styrelse beslutat om. Att inte respektera stadgarna kan i förlängningen leda till att du som bostadsrättsinnehavare förlorar medlemskapet i föreningen och därmed rätten till lägenheten. Att förlora rätten till bostadsrätten innebär att föreningen säljer lägenheten och du måste flytta. 
 • Det är bostadsrättsföreningen som beställt byggentreprenaden av byggentreprenören, inte du som bostadsrättsinnehavare. Du som bostadsrättsinnehavare skall med andra ord vända dig till föreningen styrelse med frågor, klagomål eller liknande på utförda byggarbeten. 
 • Det är bostadsrättsföreningen som säljer/upplåter lägenheten till dig, inte byggentreprenören. Eventuella tillval till bostaden har du dock köpt direkt från byggentreprenören genom ett separat avtal
 • Som bostadsrättsinnehavare ansvarar man själv för allt underhåll inuti lägenheten och i enlighet med föreningens stadgar. Om t ex kylskåp eller spis går sönder, så är det med andra ord den boende som måste bekosta reparation eller inköp av ny utrustning, inte föreningen. 
 • Man kan inte göra vad man vill med sin lägenhet, när det gäller t ex ombyggnationer och detta eftersom man rent juridisk inte är ägare till lägenheten. Det är föreningen som äger lägenheten och man måste be styrelsen i föreningen om tillstånd för att göra omfattande ombyggnationer i sin bostadsrättslägenhet. 
 • Eftersom du inte äger bostaden, får du inte heller hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande. 
 • Läs noggrant igenom föreningen stadgar, där står alla regler för hur föreningen skall drivas och bostadsrättsinnehavarnas rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. 
 • Glöm inte att teckna avtal för t ex el, vatten, sophämtning, TV, telefon, internet osv före det att ni tillträder bostaden, för att inte riskera att stå utan dessa grundläggande tjänster när du flyttar in i din nya bostad. 
 • Som medlem i bostadsrättsföreningen har du ett ansvar för hur föreningen drivs. Att delta och rösta på föreningsstämman är en viktig del av medlemmarnas möjligheter att påverka.
 • Kom ihåg att det är medlemmarna själva som förvaltar föreningen genom föreningens styrelse och det är medlemmarna som utser styrelsen. Det är därför viktigt att föreningen har en styrelse som är kompetent och engagerad i att förvalta föreningen på bästa sätt och detta kräver att föreningens medlemmar är beredda att engagera sig.  
 • Glöm inte att teckna bostadsrättstillägget i din hemförsäkring, annars riskerar du att få stå för kostnader för skador som uppstår och som vanliga hemförsäkringen inte täcker, vilket kan bli väldigt dyrt! 
 • Bostadsrättsinnehavare i bostadsrättsföreningar där Titania agerat som byggentreprenör får omfattande muntlig och skriftlig information både före tillträdet och vid tillträdet till den nya bostaden. Bland annat överlämnas en så kallad boendepärm där viktig information finns för dig som nybliven bostadsrättsinnehavare. 

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält