Modellvillan

Titania som byggentreprenör för externa kunder

Titania har stor erfarenhet av nyproduktion samt av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av egna fastigheter. Detta gör att vi har god förståelse både för beställarens behov och nödvändiga kunskaper och erfarenhet i rollen som entreprenör för att hitta effektivaste lösningarna vid nyproduktion. Att Titania har erfarenheter från båda sidor av nyproduktionsprocessen kan komma er som kund till stor nytta vid ert nästa nyproduktionsprojekt.

Om ni äger mark som ni önskar bygga bostäder på så kan Titania erbjuda ett helhetskoncept, med allt från planering, projektering till genomförande av själva byggentreprenaden och överlämning till hyresgästerna / bostadsrättsinnehavarna. 

Vi samarbetar med skickliga arkitekter och planerar våra nyproduktionsprojekt noggrant och på ett sätt som är tilltalande för både beställare, kommuner och framtida hyresgäster / köpare av bostäderna. Titania har de senaste åren bland annat vunnit två stora markanvisningstävlingar, ett i Ullna Strand i Täby kommun med byggnation av totalt 109 bostadsrättslägenheter, radhus och stadsvillor och ett i Botkyrka kommun med byggnation av 700 bostadsrättslägenheter i befintlig bebyggelse som påbörjades år 2016.

I projektet i Täby var det mycket stort intresse för Titanias innovativa lösningar och tilltalande koncept redan från planeringsfasen vilket gjorde att samtliga bostäder såldes på kort tid och långt före tillträdena. För projektet i Botkyrka har ett stort intresse redan visats bland allmänheten, arkitekter, kommunrepresentanter och andra byggföretag trots att det fortfarande endast är i planeringsfasen. Detta sammantaget visar att Titania har ett koncept som fungerar i praktiken och som är attraktivt för samtliga inblandade intressenter.

När det gäller nyproduktionsprojekt för externa kunder, kan Titania även tänka sig olika typer av samarbeten kring ägande, finansiering, försäljning etc, både av äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. 

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält