Info om felanmälan

Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan angående fel som har uppkommit på de arbeten som vi har utfört i din lägenhet eller fastighet. För att kunna hjälpa dig på bästa och snabbaste sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom instruktionerna nedan.

Felanmälan på pågående projekt

Om du anser att något är fel utfört eller något har hänt under arbetets gång på ett projekt som pågår, skall du alltid vända dig till platschefen för detta projekt, helst via mejl, för att göra en felanmälan. Ett projekt räknas som pågående även om arbetena i din etapp är klara, men projektet som helhet fortfarande pågår i fastigheten / fastigheterna.

Om det du anser vara fel avser synpunkter på arbetsutförandet, men platschefen inte håller med om att det utgör ett fel, kommer platschefen uppmana dig att ta upp synpunkterna vid besiktningen av badrummet eller vilket arbete det nu gäller, som görs av en oberoende besiktningsman som bedömer om något utgör ett fel eller ej. På besiktningen får även du som boende närvara. 

Felanmälan akuta fel pågående projekt

Om felet är akut, t ex att stora mängder vatten sprutar ur läckande rör och risk för stora materiella eller personella skador föreligger skall du göra felanmälan genom att:

  • I första hand kontakta platschefen per telefon, lämna ett meddelande i röstbrevlådan om platschefen inte svarar när du ringer.

  • I andra hand ringa arbetsledaren på projektet om dennes nummer finns tillgängligt, lämna meddelande i röstbrevlådan om denne inte svarar.

OBS! Information om vem som är platschef och arbetsledare för projektet samt deras kontaktuppgifter bör stå på informationstavlan i porten till fastigheten samt i informationsmaterial som delas ut angående arbetena som skall utföras. 

  • Om inget av ovanstående fungerar, ring Titanias kontorsnummer på 08-668 44 44. 

Felanmälan på avslutade projekt

Om du upptäckt något som du anser vara fel utfört på ett projekt som är slutbesiktat i alla etapper eller på andra sätt avslutat, skall du i första hand vända dig till den som var platschef för detta projekt, via mejl, för att göra en felanmälan. Notera att ett projekt inte räknas som avslutat om arbetena i din etapp är klara, men projektet som helhet fortfarande pågår i fastigheten / fastigheterna. I dessa fall, se ovan under rubriken "Felanmälan på pågående projekt."

Felanmälan akuta fel avslutade projekt

Om felet som du upptäckt är akut, t ex att stora mängder vatten sprutar ur läckande rör och risk för stora materiella eller personella skador föreligger skall du göra felanmälan genom att:

  • I första hand, kontakta platschefen per telefon, lämna ett meddelande i röstbrevlådan om platschefen inte svarar när du ringer.

  • I andra hand ringa arbetsledaren på projektet om dennes nummer finns tillgängligt, lämna meddelande i röstbrevlådan om denne inte svarar.

  • Om inget av ovanstående fungerar, ring Titanias kontorsnummer på 08-668 44 44

Åtgärdande av ej akuta fel på avslutade projekt

Notera att generellt åtgärdas fel som ej är akuta, först vid garantibesiktningen och huvudbeställaren (d v s den part som Titania tecknat kontraktet med för arbetena som utförs i din fastighet) vet när denna garantibesiktning sker och kan således informera dig om detta. Kontakta därför styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren i dessa frågor, för att få svar på dina frågor om garantibesiktning

Om du anser att felet behöver åtgärdas innan garantibesiktningen, kontakta platschefen som var ansvarig för det projektet via mail för att gör en felanmälan. Om du inte har mailadressen till den som var platschef på projekt där du bor eller om du inte vet vem som var platschef på ditt projekt så skall du fylla i felanmälansformuläret på länken nedan:

 

Länk till felanmälan på avslutade projekt.

 

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält