Titania som fastighetsförvaltare

Ägande och förvaltning av fastigheter

Titania äger och förvaltar själva fastigheter med hyreslägenheter och lokaler och vi är därför väl insatta i de frågeställningar och problem som kan uppstå under ett stambyte eller annat byggprojekt i en fastighet.

Titania som fastighetsägare

Precis som med övriga delar av vår verksamhet, ligger vårt fokus när det gäller de egna fastigheterna, i ett långsiktigt ägande, med hög kvalitet för våra boende och lokalhyresgäster samt utveckling av fastigheten, utifrån den specifika fastighetens behov och förutsättningar.

Titania har för avsikt att fortsätta att expandera inom denna del av vår verksamhet genom köp av fler lämpliga fastigheter i Stockholms län. Med tanke på vårt erfarenhet och kunskap inom renoveringar och ombyggnationer i egen regi, är vi främst intresserade av att förvärva fastigheter med stora renoveringsbehov. 

Har ni en fastighet som ni vill sälja?  

Vårt långsiktiga tänkande när det gäller ägandet, erfarenhet som fastighetsägare i kombination med våra stora kunskaper om både stambyten och totalrenoveringar av fastigheter, är en säkerhet för era hyresgäster och lokalhyresgäster. I Titania får fastigheten en seriös och stabil fastighetsägare, som vet hur man långsiktigt förvaltar fastigheter på bästa sätt, för samtliga inblandade.

Om ni äger en fastighet som ni önskar sälja, vänligen kontakta Titania på info@titania.se så kommer en representant för Titania att kontakta er för en fortsatt diskussion.

I mailet till Titania om den aktuella fastigheten, beskriv så detaljerat som möjligt för ert affärsförslag, bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter om fastigheten som möjligt samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Titanias representant snabbt sätta sig in i just er situation och kontakta er så fort som möjligt för en vidare diskussion.

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält