Garanti på arbeten utförda av Titania

Garanti på arbeten utförda av Titania

Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror av vilka villkor som skrivits in i det förfrågningsunderlag som vi gett offert på. För privatpersoner gäller reglerna i Konsumentjänstlagen.

Olika garantitid beroende på avtal för entreprenaden för icke privatpersoner

Garantitiden är olika lång beroende på vilket standardavtal man har valt att använda vid avtalsskrivningen mellan er som beställare och oss som entreprenör. Det olika standardavtalens klausuler och paragrafer innebär olika fördelar och nackdelar för både beställaren och entreprenören, men de vanligaste avtalen innebär en garantitid på antingen 2 eller 5 år. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år och enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid. Titania lämnar dock alltid en 10-årig garanti på tätskikten i badrummen.

När garantitiden är till ända görs en besiktning för att fånga upp och åtgärda de eventuella fel som har uppstått under denna tid. Om det uppstår problem under garantitiden, så finns här information om hur man gör en felanmälan. 

Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.
För badrumsrenoveringar utförda hos privatpersoner gäller en garantitid på 2 år för utfört arbete och 10 år för tätskiktet.  
Om vi har utfört arbeten hos dig och du vill göra en felanmälan klickar du här.

Garantitid för privatpersoner

På grund av Titanias expansion mot att nyproducera bostäder i egen regi och de personella resurser som detta kräver har företaget tyvärr inte längre möjlighet att erbjuda renoveringstjänster för privatpersoner. Nedanstående garantier gäller dock fortfarande för de badrumsrenoveringar som Titania redan utfört åt privatpersoner.

För badrumsrenoveringar utförda hos privatpersoner gäller en garantitid på 2 år för utfört arbete och 10 år för tätskiktet.  

Här finns information om hur du gör en felanmälan, om vi har utfört arbeten hos dig och något t ex gått sönder eller läcker. 

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält