Webbaserat verktyg ska utbilda byggare

Webbaserat verktyg ska utbilda byggare

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) delfinansierar cirka 100 projekt varje år. Ett av dem är en interaktiv utbildning för energibyggare.

Enligt EU:s mål ska alla nybyggnationer år 2020 vara så kallade nära nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ha reducerats. Det ställer krav på att hela byggbranschen ställer om och utbildas för att lära sig bygga och renovera energieffektivt.

Ledande aktörer i den svenska byggsektorn samarbetar i EU-projektet Swebuild för en samordnad kompetenshöjning inom energieffektivt byggande. Nästa steg är att utveckla detta vidare i SBUF-projektet ”Energibyggare”, som ska stärka genomförandet av ett webbaserat interaktivt koncept för kompetensutveckling på byggarbetsplatsen.

– Vi har valt att utveckla ett webbaserat kompetensutvecklingsverktyg med fokus på interaktivitet och praktisk kunskap, vilket vi nu jobbar intensivt med. Målet är att 500 byggnadsarbetare och installatörer ska utbilda sig till handledare och sedan sprida kunskapen vidare till sina kollegor. För det ska vara lätt för alla som jobbar på byggarbetsplatser att nå nödvändig information genom en smartphone eller surfplatta direkt ute på bygget, säger Lisa Ossman, projektledare för webbutbildningen och gruppchef Människa-teknik och solenergi på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Utbildningen kommer att genomföras efter respektive arbetsplats förutsättningar och kan till exempel delas upp på flera tillfällen och repeteras om det behövs. Efter godkänd utbildning registreras Energibyggarens nya kunskap i ID06 kompetensdatabas.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält