Mycket att tänka på när man som konsument skall anlita hantverkare.

Undvik problem när Du anlitar hantverkare!

Många konsumenter tycker att det är mycket att hålla reda på och komma ihåg när man skall anlita en hantverkare för t ex en badrumsrenovering eller andra typer av byggarbeten hemma. Titania har därför utifrån Konsumentverkets skrift "Tips till dig som ska anlita hantverkare" sammanställt det viktigaste man som konsument bör tänka på och göra, INNAN man skriver avtal med hantverkaren.

Några av Konsumentverkets viktigaste råd: 

- Sök bygglov eller gör bygglovsanmälan i god tid före badrumsrenoveringen eller renoveringarna påbörjas. 

- Gör skisser eller ritningar på hur Du vill ha det färdiga resultatet, för att underlätta kommunikationen med hantverkaren och minska risken för missförstånd.  

- Var detaljerad i Din beställning för att inte lämna utrymmen för frågor eller tolkningar. 

- Jämför de olika offerterna som Du tagit in och se vad som faktiskt ingår i det offererade priset i de olika offerterna. Om priset verkar orimligt lågt, fundera på vad det beror på, om det är så att hantverkaren utelämnat något arbetsmoment gentemot övriga offerter eller om det finns andra förklaringar. Kom ihåg att ofta får man den kvalitet som man betalar för. 

- Ta reda på vad hantverkaren lämnar för garantier på utförda arbeten. 

- Kontrollera att hantverkaren har en giltig F-skattsedel, behörighet för att utföra arbetena samt att hantverkaren har gällande försäkringar om något går fel

- Kontrollera även om hantverkaren har skulder och betalningsanmärknignar. En hantverkare som går i konkurs, kommer inte kunna slutföra den påbörjade badrumsrenoveringen eller andra typer av arbeten som ni kommit överens om. 

- Betala aldrig svart! Tack vare ROT-avdraget så lönar det sig aldrig att betala svart. Se till att betala vitt och att Du får kvitto, så att Du har rätt till ROT-avdrag samt bidrar till en schysst konkurrens i byggbranschen. Läs mer på Skatteverkets hemsida om ROT-avdrag. 

- Gör aldrig några muntliga överenskommelser! Se alltid till att få offert och avtal skriftligen för att det inte skall uppstå frågetecken eller diskussioner om vad man egentligen kommit överens om. 

- Betala aldrig några förskott till hantverkaren! Betala bara för slutförda och godkända arbeten. 

- Ändringar, tillägg eller avdrag från ursprunligt avtal skall alltid dokumenteras skriftligen för att undvika diskussioner längre fram. 

- Använd erkända standardavtal när avtal skrivs med hantverkaren. T ex Hantverkarformuläret 09 som är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier i samarbete, ger Dig som konsument ett bra skydd. 

 

Här kan Du läsa hela Konsumentverkets skrift "Tips till dig som skall anlita hantverkare" som innehåller mycket bra och viktig information till Dig som konsument. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält