En kvinna står och pumpar vatten.

Titania samarbetar med Läkarmissionen

År 2011 har för Titania varit framgångsrikt och denna framgång skapar möjligheter att sprida julglädje i företagets närmaste omgivning samt ge ekonomiskt stöd till behövande och utsatta människor i Uganda.

För att skapa julstämning har Titania klätt en 15 meter hög kungsgran längs E18 vid Mörby centrum som vi hoppas skall uppskattas av dem som passerar platsen i vintermörkret.

För att stödja utsatta människor i behov av hjälp, har Titania den 21 november 2011 inlett ett samarbete med Läkarmissionen för att stödja deras hjälpverksamhet i Uganda. Titania har köpt 300 oxar som Läkarmissionen kommer att skänka till behövande samt bidragit med pengar för att borra 100 stycken borrhål, så att människor i Uganda kan få friskt dricksvatten, mat och möjlighet till självförsörjning.

Detta är ett första steg i vårt samarbete med Läkarmissionen, ett samarbete som vi hoppas skall bidra till positiva förändringar för de många människor som Läkarmissionen hjälper på plats i Uganda och på andra platser i världen.

Gör därför som Titania, gå in på www.webaidshop.se, köp dina julklappar och hjälp därmed Läkarmissionen att förändra framtiden för utsatta människor i världen!

 

Vilka är Läkarmissionen?

Sedan 1958 har Läkarmissionen arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Idag genomförs hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Merparten av pengarna är skänkta av privatpersoner i Sverige. Läkarmissionen samarbetar med lokala partners inom följande prioriterade områden: social omsorg, utbildning, självförsörjning och humanitärt bistånd. Läkarmissionen har 90-konto och låga administrativa kostnader. Organisationens räkenskaper kontrolleras regelbundet av auktoriserade revisorer och Svensk Insamlingskontroll.

Vision:

Läkarmissionen ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor.

Mission:

Läkarmissionen ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling inom de prioriterade områdena och också med information engagera människor för Läkarmissionens vision.

Läs mer på Läkarmissionens hemsida: www.lakarmissionen.se

Köp julklappar eller meningsfulla ”gå bort presenter”!

www.webaidshop.se kan du köpa världens bästa presenter till den som redan har allt. Köp en förlossning så att en fattig kvinna i Kongo får föda barn på sjukhus. Eller varför inte ett får eller en gris till änkor och ensamstående mammor i Burkina Faso? På www.webaidshop.se finns ett stort antal produkter som verkligen behövs. Allt är på riktigt och därför kan produkter ta slut. Själv får du ett Gåvobevis att ge bort som kvitto på din gåva. Välkomna att handla!

 

Granen och Titanias miljöhänsyn:

Att ta stor hänsyn till miljön är viktigt för Titania och vi arbetar kontinuerligt och aktivt för att minska företagets negativa miljöpåverkan, t ex genom att minska antalet transporter med företagets bilar, köpa in miljövänligare och bränslesnålare fordon, gör fler inköp via Internet med mera. För att i högsta möjliga grad minska den miljöpåverkan som granen innebär, så har vi vidtagit följande åtgärder: 

Granen är köpt från en lokal leverantör som hämtat granen från en skog i Stockholms län, vilket minskat utsläppen vid transporten från skogen till monteringsplatsen.

När granen monteras ned i slutet av januari / början av februari 2012, så kommer den att tas om hand av ett värmekraftverk och bli miljövänlig fjärrvärme, som används för att värma upp bostäder.

Belysningen som sätts upp i granen består av lågenergilampor som kommer att ställas in med timer, så att de endast lyser när det är mörkt ute och på så sätt sparas många kilowattimmar el.

Alla dekorationer som satts upp i form av toppstjärna, julgranskulor, glitter, belysning, julkappar med mera kommer att plockas ned och återanvändas även kommande år, för att på så sätt minska inköpen och transporterna för nästa års gran.

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält