Titania genomförde i juni 2013 relining på Dramaten

Titania relinar Dramaten!

Titania har fått uppdraget att genomföra reliningsarbeten i en av Sveriges absolut mest välkända byggnader, nämligen Sveriges nationalscen i form av Kungliga Dramatiska Teatern dvs Dramaten på Nybroplan mitt i Stockholm. Arbetena genomfördes i denna historiska byggnad under juni 2013.

Titanias entreprenad

I entreprenaden så ingår följande arbetsmoment för Titanias del:

1. Filmning av rör för att bedöma vilken grad av rensning som krävs.

2. Rensning av rör. Mekanisk ytrensning (kedja), vatten, högtryck används i erforderlig utsträckning.

3. Filmning invändigt för att säkerställa att röret är tillräckligt rent för att utföra relining.

4. Relining med polyesterstrumpa som härdas med epoxy till ett självbärande rör.

5. Filmning av färdigställd relining.

Samtliga moment dokumenteras med egenkontroll och filmningarna sparas digitalt. Dokumentation (inkl filmer) överlämnas till beställaren efter färdigställt arbete.

Dramatens historia

Fastigheten där Kungliga Dramatiska Teatern har sin verksamhet på Nybroplan i centrala Stockholm invigdes den 18 feb­ruari år 1908. Det var ett palats i slingrande jugendstil och landets mest påkostade offentliga byggnad.

År 1901 beviljades rättigheter till ett penninglotteri för byggandet av ett nytt teaterhus. Samma år lades grunden för teatern vid Nybroplan. Byggherre var överstelöjtnant P.A.L. Lindahl. Dramaten byggdes under åren 1902-1908.

Huset ritades av arkitekten Fredrik Lilljekvist, som var en av landets mest ansedda arkitekter. Han inspirerades av samtida arkitektur- och teaterbyggnader i Europa. Samtidigt inspirerades han också av den nordiska naturens former och lät blommor och träd bli återkommande element i husets dekor. Dramatens plan ritade han med Paris-operan som förebild och för scentekniken tittade han på teatrar i Tyskland. Ett besök i Wien 1903 blev tongivande för byggnadens stil. Byggnaden är inspirerad av klassicistisk wienerjugend. Wienerjugend präglar hela Dramaten, men däremot inspireras teatersalongen även av gustaviansk stil. Man valde i möjligaste mål material från Sverige för att byggnaden skulle kännas svensk.

AB Svenska Teaterbyggnadskonsortiet stod bakom 1908 års teaterbyggnad. Projektet stöttades av Oscar II genom att han gav tillstånd till teaterlotterier som finansierade bygget. Man räknade med att det skulle kosta 2,5 miljoner kronor, men det slutade med 5,4 miljoner kronor – Dramaten genomarbetades i alla delar. Bygget finansierades av 25 dragningar som inbringade sammanlagt 7 miljoner kronor, avsevärt mycket mer än beräknat. Det oväntade tillskottet av pengar gjorde att planerna blev mer ambitiösa än som varit tänkt från början.

Exteriört är byggnaden starkt påverkad av wienerjugend med rik dekorativ utarbetning av fasaderna. Fasadmaterialet är dyrbar, vit Ekebergsmarmorfrån Närke som bearbetades av flera ledande skulptörer, bland andra Carl Milles och Christian Eriksson. Ekebergsmarmor är en dolomitiskmarmor, som fått namn efter Ekebergs gård vid Hjälmaren och bryts vid Glanshammar nordost om Örebro. Den är Närkes landskapssten under benämningen dolomitmarmor. Ekebergsmarmorn är vit med en dragning åt gult, inte lika bländvit som den lysande vita, klassiska italienska skulpturmarmorn från Carrara. Denna ljusa marmor är inte beständig utomhus, utan drar åt grått, varmt grågult eller rosa. Under byggtiden förändrades ritningarna flera gånger, bland annat tillkom kupolen mitt på huset för att byggnaden inte skulle hamna allt för mycket i skuggan från ett nytt och mycket högt hus i kvarteret Bodarna i början av Strandvägen. Kupolen högst upp på Dramatenbyggnaden kom till först när bygget av teatern redan börjat då grannhuset fått tillstånd att bygga en våning högre och man inte ville att teaterhuset skulle kännas för litet. Efter en renovering av kupolen 2008 skiner den åter vit igen. Arbetet blev mycket försenat, bland annat på grund av strejker 1904–1905 och på grund av att grundförhållandena var besvärligare än vad man räknat med. 

För mer information om Dramaten, se Wikipedia!

Se även Dramatens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält