Titania partner i Stockholm Business Region

Titania partner till Stockholm Business Region

Titania är sedan den 27:e januari bolagspartner till Stockholm Business Region, ett kommunalt bolag i Stockholms stad, som har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort och vars mål är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Region är uppdelad på två huvudsakliga verksamheter: Stockholm Visitors Board, vilken fungerar som Stockholm stads marknadsföringsbolag med uppdrag att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort i samarbete med näringslivet, samt Stockholm Business Region Development, som arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Genom sitt partnerskap med Stockholm Business Region kan Titania bidra till marknadsföringen av Stockholmsregionen investeringspotential för den internationella marknaden för investeringar i byggnads- och infrastrukturprojekt. Ett viktigt led i detta arbete är att delta i 2015-års upplaga av MIPIM, en stor (år 2014 registrerades över 20.000 deltagare) internationell fastighets- och investeringsmässa som årligen äger rum i Cannes. 
Partnerskapet kommer även öka Titanias möjligheter till större investeringar och uppdrag.

Genom sitt partnerskap med Stockholm Business Region kan Titania bidra till marknadsföringen av Stockholmsregionen investeringspotential för den internationella marknaden för investeringar i byggnads- och infrastrukturprojekt. Ett viktigt led i detta arbete är att delta i 2015 års upplaga av MIPIM, en stor (år 2014 registrerades över 20.000 deltagare) internationell fastighets- och investeringsmässa som årligen äger rum i Cannes.

Partnerskapet kommer även öka Titanias möjligheter till större investeringar och uppdrag.

Källa: www.stockholmbusinessregion.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält