Tingstorget i StockholmsByggnyheter.se

Tingstorget uppmärksammat i StockholmsByggnyheter.se

Ända sedan Titania, som ensam exploatör, vann en markanvisningstävling och började bygga 670 nya bostäder runt Tingstorget i Botkyrka har uppmärksamheten kring det nya bostadsområdet varit stor. Uppmärksamheten har knappast blivit mindre sedan de första spadtagen gjorts och byggandet har dragit igång i stor skala. Senast med att skriva en artikel är StockholmsByggnyheter.se.

I sin artikel om Tingstorget fokuserar man, från StockholmsByggnyheters.se:s sida, in sig på det intressanta faktum att det nya bostadsområde som Titania bygger inte bara är ett slag för stadsarkitektur, med varierande arkitektur och verksamheter inspränga bland bostäderna. Det nya bostadsområdet är även ett bra exempel på ytterligare en het trend, nämligen förtätning.

Genom att utnyttja mark som ändå inte kan användas av djur eller människor på grund av sitt läge mellan vägar och bebyggelse kan man tillgodose det stora behöver av nya bostäder utan att förbruka ytterligare skogsmark. De hus som används i det nya bostadsområdet är framtagna av Arkitema Architects just för att förtäta miljonprogram.

Titania arbetar just nu för fullt med grunderna till de nya husen och den ambitiösa tidsplanen följs som beräknat. Försäljningen av bostäderna har börjat och fem av husen har redan säljstartats.

Är Du intresserad av att flytta in i en av de nya bostäderna? Anmäl i så fall Ditt intresse genom länken nedan:

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR!

Om Du vill bedriva verksamhet i något av de nya husen ska Du anmäla detta via info@titania.se.

Om du har specifika frågor kan du kontakta mäklare Sahar Asgari på 08-441 57 18 eller via sahar.asgari@nytthem.se.

Länkar

StockholmsByggnyheter.se

Arkitema Architects

Intresseanmälan

Läs mer om Tingstorget på projektets hemsida tingstorget.nu.

Läs de senaste uppdateringarna kontinuerligt på Tingstorgets Facebook-sida.

Läs mer om projektet Tingstorget på denna hemsida.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält