Servicekontoret i Borås stad förbjuds av Stockholms tingsrätt att fortsätta erbjuda sina tjänster till andra kunder är kommunen, vilket snedvrider konkurrensen på ett olagligt sätt.

Sveriges Byggindustrier fick rätt i mål om snedvridande konkurrens

Stockholms tingsrätt har idag förbjudit Borås Stads Servicekontor att utföra arbeten åt andra än kommunen eftersom det snedvrider konkurrensen. Det är Sveriges Byggindustrier som har anmält Borås stad till Konkurrensverket för snedvridande konkurrens och Tingsrätten gick nu på samma linje.

De konstaterar att Servicekontoret under lång tid agerat helt i strid med den kommunala kompetensen på den privata marknaden, dvs att verksamheten är olaglig. Verksamheten har bedrivits under andra ekonomiska förhållanden och utan det avkastningskrav som gäller för privata konkurrensutsatta företag.

– Tingsrättens dom är välskriven och det är min förhoppning att Borås kommun, istället för att överklaga domen, upphör med den olagliga verksamheten och lägger fokus på att återupprätta förtroendet bland de lokala mark- och anläggningsföretagen, säger Olof Johnson , chefsjurist Sveriges Byggindustrier

Det framgår av domen att det inte är transparent för utomstående hur Servicekontoret sätter sina priser i olika upphandlingar och att Servicekontoret har en särställning i förhållande till de privata aktörer som konkurrerar på den privata marknaden. 

– Det är positivt att Tingsrätten valt att gå på Konkurrensverkets linje när man nu konstaterar att Servicekontorets verksamhet att sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa kunder är ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen, säger Andreas Brendinger, regionchef Sveriges Byggindustrier väst.

Tingsrätten menar avslutningsvis att det finns en risk för att drivkrafterna till konkurrens skadas på lång sikt och förbjuder nu, vid vite om 3 MSEK, Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Servicekontoret får sex månader på sig att avveckla verksamheten.

Källa: Bygg.org

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält