Svårt för unga att få egen bostad i Sverige idag.

Svårt för unga att få egen bostad

Bostadsbristen i bland annat Stockholmsområdet är fortsatt stor och det är främst unga som har svårast att komma in på bostadsmarknaden enligt en ny rapport från Boverket. Långa köer till hyresrätter och höga priser på bostadsrätter gör att människor tvingas bo inneboende, hyra i andra hand eller bo kvar hemma med föräldrarna. Titania anser att regelverket måste ses över och förenklas och att nyproduktionen måste ökas, för att bygga bort bostadsbristen.

På regeringens uppdrag ser Boverket över de regler som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder för att göra det lättare att bygga bostäder för unga. Boverket har också i uppdrag att fördela ekonomiskt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga samt ska se över reglerna för tidsbegränsade bygglov. Boverket har därför tagit fram rapporten "Ungdomars boende - lägesrapport 2013" som publicerades 2013-05-14 på Boverkets hemsida. 

Några resultat från rapporten

  • Antal kommuner som uppger att de har brist på bostäder för unga har under 2000-talet ökat från 100 till 158 kommuner år 2013.
  • År 2011 bor drygt 40 procent av ungdomar 20-25 år i hyresrätt med eget förstahandskontrakt, fem procent i hyresrätt i andrahand, drygt 10 procent i bostadsrätt och ett fåtal av ungdomarna bor i villa, medan 36 procent är kvarboende i föräldrahemmet.
  • Boendeutgiftens andel av hushållets disponibla inkomster är år 2011 i genomsnitt 31 procent för ungdomar 20–25 år som bor i hyresrätt med förstahandskontrakt.
  • Ungdomar med utländsk bakgrund har en boendeutgiftsandel på nästan 33 procent, medan ungdomar med svensk bakgrund har en utgiftsandel på 31 procent. De regionala skillnaderna i boendeutgiftens andel av inkomsten är små.
  • Lägst genomsnittlig utgiftsandel för boendet har Storstockholm, 29 procent, medan Stormalmö respektive regionen med kommuner med fler än 75 000 invånare har den högsta andelen, 32 procent. Ungdomar i Storstockholm betalar således i genomsnitt en något lägre andel av sin inkomst för sitt boendet.

Fler bostäder för unga genom regelöversyn och stöd för innovativt byggande

– Det har blivit svårare för unga att konkurera om små och billiga bostäder. Ungdomars möjligheter att skaffa ett eget boende påverkas av såväl generella bostadspolitiska insatser som mer ungdomsspecifika insatser, säger Jan Henriksson, utredare på Boverket.

För att läsa hela rapporten, se Boverkets hemsida! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält