Stor uppmärksamhet runt att Titania ska bygga i Vallentuna

Stor uppmärksamhet runt att Titania ska bygga i Vallentuna

Den 16:e december vann Titania en markanvisningstävling i Vallentuna, vilket innebär att vi ska bygga 40 kedjehus, 75 radhus och 12 villor, vilket totalt kommer omfatta en bruttoarea på närmare 20 000 kvadratmeter, i det expansiva området Kristineberg. Detta har redan uppmärksammats av ett flertal tidningar, bland annat Mitt i, Stockholms Byggnyheter, Hållbart Byggande, Nyabostadsprojekt.se och Svensk Byggtidning.

Området Kristineberg, som ligger något öster om Vallentuna Centrum växer just nu kraftigt och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1800 bostäder och diverse samhällsfunktioner. Samtidigt finns det i Kristineberg mycket så kallad hällmarksskog med tallar som kan vara 300 år gamla. Detta är något som särskilt tidningen Mitt i Stockholm har lyft fram i sin artikel om Titanias vunna markanvisningstävling. Man påpekar att Vallentuna beslutat att skogen ska få ta stor plats i den nya stadsdelen och att detta är något som Titania, med sitt kontinuerliga fokus på ekologisk hållbarhet tagit fasta på då man kommer låta naturen växa alldeles inpå de diskreta trähusen. Titania eftersträvar dessutom alltid att skapa ekonomisk och social hållbarhet.

Länkar

mitti.se

www.stockholmsbyggnyheter.se

hallbartbyggande.com

nyabostadsprojekt.se

svenskbyggtidning.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält