Hinder

Statliga hinder för bostadsbyggandet uppmärksammas

I dag överlämnade planprocessutredningen sitt betänkande till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. I utredningen framkommer att kommunerna ser otydligheter i statliga krav vad gäller både innehåll och omfattning och upplever detta som ett hinder för bostadsbyggandet. Det är mycket allvarligt, enligt Sveriges Byggindustrier.

– Det är viktigt att samarbetet mellan kommun och stat förbättras, förtydligas och effektiviseras. Det är en förutsättning för att få förutsägbarhet och kvalitet i både samhällsutveckling och detaljplaneprocessen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– Statens roll för en smidigare och enklare hantering av planprocessen har inte fått samma fokus som kommunernas under de senaste åren. Därför är det välbehövligt med förslag för att förbättra även den, säger Ola Månsson.

Planprocessutredningen föreslår att länsstyrelsen ska yttra sig på ett bindande sätt under planarbetets gång. Det kan vara viktigt att kommunen snabbt får besked om länsstyrelsens inställning i vissa frågor som t.ex. buller och riksintresse för att kunna handlägga ärendet vidare. En snabbare planprocess gynnar inte minst små och medelstora företag och ökar deras möjlighet att bidra till ett ökat bostadsbyggande samt förbättrar konkurrenssituationen.

– Vi ställer oss helt bakom tanken att kommunerna ska kunna begära planeringsbesked från länsstyrelsen. Rätt använt kommer förfarandet att spara tid både för kommuner och privata aktörer, fortsätter Ola Månsson.

Utredningen föreslår även att utformningsfrågorna prövas i bygglovsskedet istället för i detaljplanerna. Den ordningen kan mycket väl vara alldeles utmärkt, men det innebär att kommunernas bygglovsavdelningar måste stärkas kompetensmässigt för att avgöra utformningsfrågorna och för att kunna klara av hålla korta handläggningstider.

– Utredningen pekar även på behovet av kompetensutveckling för länsstyrelsens personal som arbetar med tillämpningen av plan- och bygglagen. Det tror vi är en betydelsefull faktor för att få mer likartade och korrekta bedömningar över landet, avslutar Ola Månsson.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se 

Utredningen på regeringskansliets hemsida

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält