Skolbyggnad

Skolbyggnader tillåts en friare och mer lekfull arkitektur

Trenderna inom skolarkitektur skiljer sig åt jämfört med andra byggnader. Här är det starka och klara färger som gäller. En annan tydlig trend är underhållsfria fasader med framför allt materialen tegel och fibercement. Det förutspår 100 arkitekter i en ny undersökning från Cembrit.

Vad är trendigt inom skolarkitekturen just nu? Drygt fyra av tio arkitekter svarar att det är starka och klara färger. Nära en tredjedel av arkitekterna menar att underhållsfria fasader är populärt. De här två särdragen sticker ut som de tydligaste trenderna i undersökningen. Bland de enskilda färgerna tror arkitekterna mest på rött och grönt på skolbyggnader de närmaste tio åren. Tegel och fibercement ligger i topp när det kommer till materialval på fasaderna.

I jämförelse med andra byggnader menar arkitekterna att det tillåts en friare och lekfullare design på skolbyggnader. 64 procent av de intervjuade arkitekterna instämmer helt eller delvis i detta påstående, endast 11 procent är av motsatt åsikt.

- Vi har märkt att arkitekterna tar ut svängarna när det gäller skolbyggnader framför allt i färgvalen. För villor och stadsmiljö har trenden länge varit naturnära färger som smälter in i sin omgivning, men den här undersökningen visar att för skolbyggnader är det precis tvärtom. När det gäller materialvalen så är trenden kring underhållsfria och robusta material stark för alla byggnader, men särskilt stark för skolbyggnader, vilket kan bero på att många skolor har en historia av fuktproblem och bränder, säger Anna Ranow kommunikationsansvarig på Cembrit.

Källa: www.byggnyheter.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält