Regeringen föreslår i en promemoria att kommunernas rätt att ställa egna krav på energiförbrukning i byggnader stoppas.

Regeringen vill stoppa de kommunala särkraven på energiförbrukning

2015 ska de nya, skärpta energikraven träda i kraft. Det framgår av regeringens direktiv till Boverket som nu formellt fått regeringsuppdraget att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt har en promemoria gått ut på remiss från Socialdepartementet med förslag att stoppa de omdiskuterade kommunala särkraven.

Den så kallade stopplagen, som kommer att hindra kommuner att införa ambitiösare energikrav än dem i BBR, har varit mycket omdebatterad allt sedan Byggkravsutredningen lämnade sitt delbetänkande i vintras. 

Men nu är det skarpt läge då regeringen dels skickat ut en promemoria om stopplagen, dels gett Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven i BBR. Boverkets översyn av energikraven ska redovisas den 2 juni 2014. Målet är att de ska träda i kraft den 1 januari 2015. 

I dag är energikraven i södra Sverige 90 kWh/m² och år. En nivå som de flesta aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen anser vara för låg. Boverkets översyn omfattar samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt för både bostäder och lokaler. Boverket ska, enligt direktiven, ta hänsyn till förutsättningarna för olika boendeformer och effekter på övriga tekniska egenskapskrav samt samhällsekonomiska, fastighetsekonomiska och miljömässiga aspekter. 

– När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet, samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD) i ett pressmeddelande. 

I remissen, som nu skickats ut, finns förslag på en lagändring i PBL så att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning eller på genomförandet av detaljplaner. Dessutom föreslås en ny lag om kommunala markanvisningar. 

”Om en kommun ställer sådana egna krav ska dessa krav vara utan verkan. Målet är att underlätta för byggherrar att använda samma tekniska lösningar i hela landet och på så vis främja ett kostnadseffektivt byggande”, står det i pressmeddelandet. 

Både ändringarna i PBL och den nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Läs hela regeringens PM till Boverket här! 

 

Källa: vvsforum.se 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält