Nätverk för bostäder

Nystartat nätverk för bostäder

Miljöpartiet i Stockholmsregionen har startat ett plan- och bostadsnätverk med deltagare från samtliga kommuner och från landstinget. Samarbete över kommungränserna är en viktig nyckel till att öka takten i bostadsbyggandet, anser man.

Miljöpartiet är i dag med och styr i 11 av kommunerna i Stockholms län. Nätverket blir en plattform för samordning och för erfarenhetsutbyte kring en av regionens viktigaste utmaning.

– Nätverket ska samverka för att bygga det som krävs i regionen. Det är en stor utmaning, men också ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Det klarar vi under förutsättning att vi ökar erfarenhetsutbytet och lär oss av goda exempel både nationellt och internationellt, säger Elin Olsson (MP) ordförande i Exploateringsnämndens strategiråd i Stockholm och nyvald sammankallande för nätverket.

Annica Hjerling (MP) kommunalråd med ansvar för Hållbarhetsfrågor och första vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun.

– Nätverket är viktigt för vi behöver ta ett grepp på bostadsbyggandet på regional nivå, säger hon.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält