Ny näringslivskod från Institutet Mot Mutor

Ny näringslivskod från Institutet Mot Mutor

Institutet mot mutor lanserade för två år sedan en näringslivskod i syfte att via självreglering bekämpa korruptionen i samhället. Denna kod, som nu har reviderats, är normgivande för Sveriges Byggindustriers (BI) uppförandekod.

Koden skapades ursprungligen inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagen. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och gäller alla typer av förmåner.

Det slås fast att myndighetsutövning och offentlig upphandling i en rättsstat sker utan otillbörlig påverkan. Därför är det förbjudet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling. Med förmån menas alla slags gåvor, belöningar och andra förmåner. Även förmåner utan ekonomiskt värde kan omfattas som till exempel utmärkelser och medlemskap.

Näringslivskoden är i princip strängare än brottsbalkens regler. Den som följer koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt.

Nu har koden reviderats av IMM

Den nya koden, som antogs av IMM den 20 november, är skärpt på en rad punkter. Integritetskänsliga verksamheter inom det privata näringslivet har exempelvis fått en strängare reglering. Många av de tidigare ”bör”-rekommendationerna har ändrats till ”ska”.

Har du frågor om näringslivskoden, kontakta BI:s chefsjurist Olof Johnson.

IMM:s Näringslivskod

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält