Titanias VD Einar Janson garanterat att inga höjningar av månadsavgifterna behövs för Brf Skogsvåningarna, Brf Townhouse, Brf Parkhusen i Ullna Strand till följd av nya regler för avskrivningar.

Månadsavgifterna höjs inte i Arninge-Ullna!

Med anledning av diskussionerna kring progressiva avskrivningar under våren 2014 har Titanias VD Einar Janson lämnat följande kommentar angående Titanias byggnationer i Arninge-Ullna i Täby kommun.

"Det har varit diskussioner under våren 2014 kring de nya reglerna för avskrivningar i bostadsrättsföreningar som beslutats om av statliga BFN, Bokföringsnämnden. Vad gäller bostadsrättsföreningarna i Skogskvarteren, Ullna Strand i Täby - Brf Skogsvåningarna, Brf Townhouse, Brf Parkhusen - vars fastigheter skall uppföras av Titania, kommer inte regeländringen att innebära någon höjning av avgiften. Detta eftersom förändringarna kring avskrivningarna enbart blir en bokföringsteknisk fråga i föreningarnas redovisning och därmed inte påverkar avgifterna. Eftersom en bostadsrättsförening inte är vinstdrivande som ett företag, utan har till syfte att tillvarata sina medlemmars intressen både på kort och lång sikt, så är det oväsentligt huruvida föreningen gör vinst eller inte. Det avgörande är däremot att föreningen har ett positivt kassaflöde, d v s tillräckligt med pengar som täcker driften, betalning av räntor och amortering på föreningens lån, underhåll och reparationer och kassaflödet påverkas inte av de nya avskrivningsreglerna.

Bostadsrättsföreningarna i Ullna Strand vars fastigheter nu byggs av Titania kommer ha god och stabil ekonomi även utifrån de nya avskrivningsreglerna och månadsavgifterna kommer därför inte behöva höjas. Den ekonomiska planen för respektive förening är väl avvägd och täcker gott och väl kostnader och utbetalningar för föreningens drift, betalning av räntor och amortering på lån och sätter av tillräckligt med resurser för framtida underhåll och reparationer. 

Titania ser därför med tillförsikt på resultatet av den utredning som pågår och som skall presenteras under hösten 2014 av FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer där det skall förtydligas hur de nya reglerna skall tolkas och vad de innebär bokföringstekniskt för bostadsrättsföreningarna.

Titania kommer löpande informera på sin hemsida www.titania.se om uppdateringar som sker i denna frågor samt resultatet av pågående utredning som beräknas komma under hösten 2014.

 

Stockholm 2014-06-04

 

Einar Janson

VD Titania"

För utskriftsvänlig version av ovanstående, klicka här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält