Enligt Boverkets rapport skulle bostadsbristen minska om hyresregleringen togs bort.

Hyresregleringen orsakar bostadsbrist

Bostadsbristen i stor­­­städerna beror snarare på dagens hyressättningssystem än på att det byggs för få lägenheter. Det menar Boverket som i en ny rapport visar att det fattas 40 000 hyreslägenheter runt om i landet.

Enligt Boverkets Marknadsrapport ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet” är det alltför låga hyror i storstädernas attraktiva bostadsområden som ligger bakom bostadsbristen. Man har kommit fram till att det på grund av hyressättningssystemet fattas cirka 40 000 hyreslägenheter i landet, varav nästan 27 000 i Stockholm.

- Vi har gjort en analys ur effektivitetssynpunkt, alltså om bruksvärdessystemet ger ett effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet. Några andra aspekter har vi inte vägt in, säger Bo Söderberg, en av författarna till rapporten.

Dagens hyressättningssystem leder till samhällsekonomiska välfärdsförluster på två sätt, enligt Boverkets synsätt. För det första är nyproduktionen lägre än vad den skulle ha varit utan hyresregleringens, bruksvärdessystemets, prisreglerande mekanismer och för det andra utnyttjas de befintliga lägenheterna sämre.

I de mest attraktiva lägena finns fler som vill hyra lägenheter till den nuvarande hyresnivån enligt bruksvärdessystemet än vad det finns lägenheter att hyra. Detta resulterar i ett efterfrågeöverskott, eller ett utbudsunderskott (dvs bostadsbrist). Vore hyrorna högre skulle efterfrågan minska.

Vid efterfrågeöverskott överkonsumeras den ”subventionerade” varan och detta innebär att beståndet utnyttjas ineffektivt. Exempelvis kan lägenheter stå tomma periodvis eller så håller sig de boende med betydligt större bostad än man skulle ha gjort om hyran bestämdes på en konkurrensmarknad. Den låga rörligheten på bostadsmarknaden drabbar exempelvis ungdomar och nyinflyttade stadsbor.

Enligt Boverkets beräkningar kommer uppemot 90 procent av effektivitetsförlusten av att det nuvarande beståndet av hyreslägenheter inte utnyttjas tillräckligt effektivt, och bara 10 procent av att de låga hyrorna gör att det byggs färre nya hyreslägenheter.

Förlusterna i beståndet uppgår årligen till cirka 10 miljarder kronor. ”Med andra ord går resurser till spillo varje år som motsvarar vad det kostar att producera cirka 4 000 flerbostadshuslägenheter på grund av detta ineffektiva utnyttjande”, skriver man i sin slutsats.

En av dem som välkomnar Boverkets rapport är Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

– Det vore välgörande om politiken tog åt sig av rapporten och skyndsamt satte igång med en reformering av hyressättningssystemet. Vi föreslår en utfasning på 10-20 år samtidigt som ett individuellt stöd för boendet fasas in och skyddar hyresgästen.

Källa: Byggvärlden

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält