Einar Janson talade på FastighetsFörvaltning 22 november 2012

Einar Janson talare på konferens om stambyten

Titanias VD Einar Janson har blivit inbjuden att tala på konferensen "Fastighetens stammar - byte, renovering och ombyggnad" som hålls i Stockholm 5-6 november 2013. Föreläsningen börjar kl 13.30 på tisdag 5 november och konferensen hålls i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan till konferensen sker på www.informasweden.se

Einars föresläsning på konferensen har temat "Att stambyta med kvarboende" och han kommer att prata om bland annat följande:  

  • Informationens, planeringens och psykologins betydelse inför arbete med hyresgäster
  • Val av metod
  • Varför multihantverkare i samkörda arbetslag passar bättre för ROT än vad kedjor av UE gör
  • Hur beställaren håller nere kostnaden för ingreppen - kostnadspåverkande faktorer
  • Varför partnering eller olika typer av förtroendeentreprenader passar för stambyten

Konferensens innehåll: 

"Vem gör vad, i vilken ordning och på mest effektivt sätt? Skapa rätt förutsättningar för ett lyckat stambyte!

Återkommande läckage, fuktskador och avloppsstopp är tydliga signaler att det är dags att se över stammarna i fastigheten. Bara i Stockholms län väntar över 90 000 hushåll på stambyten de kommande tio åren. Det stora underhållberget är för många fastighetbolag en tickande bomb med stora finansiella åtaganden som ingen vill ta tag i. Att se sin fastighet som en helhet och analysera underhållsbehovet på alla stamdelar och försörjningssystem istället för att bara åtgärda det som är akut dåligt blir allt vanligare. Likaså är avkastningskraven ständigt på agendan. Därför är noggrann planering med behovsanalys, tidsplan, materialspecifikationer och ritningar viktigt. De gör tidsåtgång, teknik för utförande och slutresultat överskådligt, vilket ökar chanserna för en lyckad stamrenovering.

Under denna tvådagarskonferens varvas teori med praktik för att ge dig bästa förutsättningar att hantera kommande stamrenoveringsprojekt och hjälp att se helheten genom att i samverkan och på ett övergripande sätt skapa en renoveringsstrategi där hänsyn tas till både tekniska, ekonomiska och mänskliga behov på ett affärsmässigt sätt. Sveriges ledande experter delar med sig av sin kunskap inom området och behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker för en så effektiv stamrenovering som möjligt. Flera intressanta praktikfall ger insyn och tacksamma tips och råd från bland andra HSB, Hyresgästföreningen, SigtunaHem, Familjebostäder och Pennygången.

I anslutning till konferensen erbjuds ett förmiddagspass där du under en halvdag har möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom boendekommunikation; Hur du på bästa vis skapar rätt förutsättningar för en lyckad dialog med de boende innan, under och efter renoveringen."

 

För mer information om konferensen och anmälan, se Informa Swedens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält