Titania stödjer Barncancerfondens cykellopp Ride Of Hope som guldsponsor och Titanias medarbetare Jimmy Lejonhammar cyklade 140 mil i sommar för att samla in pengar.

Titaniamedarbetare cyklade för Barncancerfonden

Titania stödjer Barncancerfonden som guldsponsor till deras cykellopp Ride of Hope som genomfördes under sommaren 2014 för att samla in pengar till Barncancerfondens viktiga arbete. Titanias medarbetare Jimmy Lejonhammar deltog i cykelloppet och cyklade 140 mil för att samla in pengar.

För att se bilderna på Jimmy, se Titanias Facebooksida genom att klicka här!

Instagram med hashtag #titaniabygg finns fler bilder där även dagsetapper lagts ut. 

Se nedan information om Barncancerfonden och deras viktiga arbete för barn med cancer. 

Vår vision

Vår vision är att utrota barncancer.

Vårt uppdrag

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden

Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

  • Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld.
  • Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är.
  • Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna.

Barncancerfonden idag

Barncancerfonden är med som finansiär i 90 % av alla forskningsprojekt om barncancer i Sverige - helt utan stöd från vare sig stat, kommun eller landsting. Genom ett hundratal forskningsprojekt per år försöker vi hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer. Vår förhoppning är att också kunna lösa barncancerns gåta. 

Vi finns till för att dämpa ovisshet och sorg hos familjerna som drabbas här och nu. Vi driver cancersjuka barns frågor i samhället och är ute på skolor och i andra forum och berättar om barncancer och vad vi gör för att bekämpa den.

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år. Och varje år drabbas cirka 300 familjer av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Men det finns hopp.

Tack vare gåvor från privatpersoner och företag överlever cirka 80 % av barnen idag. På 1970-talet var förhållandet närmast det omvända.

Vår högsta önskan är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen. 

Målet är hundraprocentig överlevnad

– Ingen människa kan någonsin acceptera att barn dör i cancer, så en hundraprocentig överlevnad måste vara vår främsta uppgift. Men vägen dit kantas av ett stort antal utmaningar, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden.

Ska denna önskan slå in, måste forskningen fortsätta att drivas framåt ytterligare. Därför behöver vi hjälp från ännu fler som vill stödja Barncancerfonden i kampen mot barncancer. 

– Utan Barncancerfonden hade det i princip inte funnits någon barncancerforskning i Sverige, säger Olle Björk.

FAKTA: BARNCANCERFONDEN

  • samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn
  • är med som finansiär i cirka 90 % av alla forskningsprojekt inom barncancer
  • arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer
  • stödjer utbildning och fortbildning av personal som vårdar cancersjuka barn
  • driver opinionsbildande arbete för att förbättra villkoren för sjuka barn och deras föräldrar
  • är en ideell förening som är helt beroende av frivilliga bidrag

Källa: Barncancerfonden.se

Ride of Hope Europe

Barncancerfondens största årliga evenemang inom cykling, Ride of Hope, har sedan starten 2008 dragit in mer än 4 miljoner kronor till Barncancerfonden. Intäkterna kommer från deltagarnas startavgifter och från cyklisterna gåvor och egna insamlingar, samt från olika sponsorer och samarbetspartners.

Numera hittar man Ride of Hope även i andra cykelsammanhang. I 2012 års upplaga av Vätternrundan cyklade flera startgrupper för Barncancerfonden och en av startgrupperna, med cykelproffset Magnus Bäckstedt i täten, satte nytt fartrekord genom att ta sig runt på 6 timmar och 37 minuter.

Kopplingen mellan motion och välgörenhet är angelägen för oss, därför att den förenar nytta med nöje och skapar publicitet för kampen mot barncancer.

Ride of Hope präglas av ett stort engagemang och mycket känsla och är ett lopp där deltagarna cyklar lika mycket med hjärtat som med benen. Just detta faktum att gruppen håller ihop är kännetecknande och en viktig faktor i Ride of Hopes framgångar.

Mellan 28 juni - 6 juli 2014 kommer deltagarna i Ride of Hope Europe cykla totalt 110 mil genom England med målgång i London, med målet att samla in så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden. 

Källa: Barncancerfonden.se

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält