Meny

 
Artikel om Ullna ochTitania i tidningen Byggvärlden

Artikel om Ullna ochTitania i tidningen Byggvärlden

Byggvärlden (en oberoende tidning för byggbranschens beslutsfattare) publicerade idag en artikel om Titanias nyproduktionsprojekt i Ullna strand. Se artikeln i sin helhet nedan.

Titania breddar från rot till nyproduktion

I Ullna strand i Täby kommun bygger Titania 109 lägenheter. Bostäderna i Ullna är bolagets första riktigt stora nyproduktionsprojekt i egen regi. Majoriteten av de anställda i projektet är från Polen.

I den expansiva stadsdelen Ullna strand i Täby kommun bygger byggföretaget Titania 109 lägenheter. Den sista etappen, Brf Townhouse, som består av 34 radhus närmar sig inflyttning. I husen pågår slutproduktionen för fullt. Bland annat monteras växthus på taken till åtta av radhusen. En del av växthuset ska ingå i bostadsarean, vilket man löst genom att bygga en ”glaskub” inuti växthuset för att uppnå samma inneklimat där som övriga huset.

- Bostäderna i Ullna är vårt första riktigt stora nyproduktionsprojekt i egen regi. Vi jobbade tidigare främst med rot-arbeten och renoverade mycket badrum. Vi har många egna hantverkare, från målare och plattsättare till finsnickare. Det är väldigt duktigt yrkesfolk, många från Polen, som vi vill behålla och som nu får jobba inom nyproduktion, säger projektchefen Wojciech Wondell.

Han har rötterna i Polen, precis som flera av arbetskamraterna. I Ullna-projektet kommer hela 85-90 procent av personalen, både tjänstemän och yrkesarbetare, från Polen. Inga är utstationerade utan de allra flesta har fast anställning.

- Våra medarbetare är etablerade i Sverige. De har flyttat hit från Polen, bosatt sig här och har sina familjer med sig. Det funkar inte med säsongsarbetare för oss. Det tar tid att utbilda personal och se till att de har rätt behörighet, säger Woichiech som själv kom till Sverige redan 1984 och är uppvuxen här.

- Flera av de anställda har rekommenderats av våra egna medarbetare. Vi är från samma land, har släkt och vänner i Polen. Det gör att vi tar hand om varandra.

På bygget pratas det polska. Mycket av den svenska informationen och dokumentation har också översatts.

- Visst blir det svårare för medarbetarna att komma in i det svenska språket. Men å andra sidan är det oerhört viktigt att de kan ta till sig och förstå information och föreskrifter om arbetsmiljö, säkerhet och ordningsregler.

Dominik Zelich, arbetsledare i Ullna, har jobbat i Sverige i cirka åtta år och har lärt sig att prata svenska på jobbet. Han ser flera fördelar med att jobba i Sverige.

- Lönen är sämre i Polen. När jag jobbade där för 7-8 år sedan så hade vi en timlön på 20 kronor. Här i Sverige är arbetsmiljön bättre med bättre verktyg, maskiner och etableringar. Här finns också större utvecklingsmöjligheter.

Wojciech Wondell håller med.

- I Polen har det varit extremt dåliga löner i förhållande till vad det kostar att leva där. Det har också varit svårare att hitta jobb och hålla sig sysselsatt, särskilt om man bara jobbar med en sak. Därför har multihantverket ökat i Polen, något som passat oss som jobbat med rot.

FAKTA

Enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister fanns 3019 polacker inom ”Byggande av Hus” 2015. Räknar man in anläggningsarbete fanns det drygt 6000 utstationerade polacker i Sverige förra året.

Titania bygger 109 bostäder Arninge-Ullna

 • Titania vann hösten 2012 Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i Skogskvarteren, ett helt nytt bostadsområdet i Arninge-Ullna.
 • Titania köpte ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen.
 • Titania har byggt: Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med totalt 48 lägenheter.
 • 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus (Parkhusen).
 • 34 stycken "Townhouses" dvs gruppbyggda småhus/radhus. 8 av dessa har växthus på taket.
 • Arkitekter är Sandell-Sandberg.
 • Inflyttningen har börjat och pågår under våren 2016.

Källa: www.byggvarlden.se

Foto: Susanne Bengtsson.

Titania har sedan Ullna-projektet början startat flera nyproduktionsprojekt, varav Tingstorget är det största.

Läs mer om Tingstorget på denna webbplats.

Gå till projektet Tingstorgets egen webbplats, tingstorget.nu.

Anmäl ditt intresse för lägenheter i Tingstorget.

Relaterad information

Frågor och svar

 • Kan jag köpa lägenheter som Titania producerat direkt?

  Svar: En del av Titanias verksamhet innebär att köpa upp lokaler och råvindar och bygga om dessa till bostadslägenheter. Vi säljer mestadels våra egenproducerade lägenheter genom mäklare, men Du är välkommen att mejla oss Dina uppgifter om Du är intresserad av en viss lägenhet eller en viss typ av lägenheter som Titania producerar för tillfället.

  Läs mer om våra egna ombyggnadsprojekt under fliken Våra projekt. Välj det alternativ under "Projekt i egen regi" som Du är intresserad av. Klicka även i rutan för "Pågående projekt", längst upp i högerkolumnen.  

  För att se vilka objekt som vi har till salu för tillfället, se rubriken Titanias objekt till salu.

 • Varför bygger inte Titania ägarlägenheter?

  Svar: Trots att den juridiska möjligheten att skapa ägarlägenheter nu finns, har det inte alls resulterat i att det verkligen har producerats speciellt många ägarlägenheter överhuvudtaget i Sverige. Orsakerna är flera:

  1. Bankerna känner osäkerhet inför denna nya upplåtelseform. Kanske främst eftersom upplåtelseformen är så oprövad i Sverige, men också p g a det faktum att det knappt finns några ägarlägenheter. Få ägarlägenheter resulterar i sin tur att det inte finns någon direkt marknad som kan ge riktningsgivande priser. Utan riktningsgivande priser är det svårt för bankerna att veta hur stor del av köpesumman för en lägenhetsköpare de vågar finansiera. När inte bankerna är bekväma med att låna ut till slutkunden (lägenhetsköparen) så resulterar det i att byggföretagen inte producerar sådana lägenheter utan håller sig till de beprövade bostadsrätterna som alla vet att slutkunden kan låna till.

  2. Hyreslagstiftningen i Sverige, d v s principen om bruksvärde (istället för marknadsvärde) har som konsekvens att en lägenhet i en populärare stadsdel skall ha i princip samma hyra som en lika stor lägenhet med jämförbar standard i en mindre populär stadsdel. Detta gör att man inte kan hyra ut en lägenhet till marknadspris, inte ens som andrahandsuthyrning privatpersoner emellan. Man kan i och för sig kringgå detta genom att hyra ut till företag, men hanteringen är inte lika smidig som det borde vara (d v s att man kan hyra ut till vem man vill och man kan ta betalt så mycket som hyresgästen är villig att betala). Om man kunde på ett enkelt sätt ha ägarlägenheten dels för eget boende och dels hyra ut för att täcka kapitalkostnaden och tjäna lite pengar så skulle också intresset vara större från lägenhetsköparna (vilket skulle resultera i att det verkligen byggdes fler ägarlägenheter).

  Svaret på frågan är dock att Titania är intresserat av att producera ägarlägenheter i och med företagets satsning på nyproduktion i egen regi, som påbörjades våren 2012. Vi söker i dagsläget mark för nyproduktion av t ex ägarlägenheter, villor, radhus, bostadsrätter eller andra typer av fastigheter. 

  Har Du ett mark eller objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

  Här finns mer information om ägarlägenheter.  

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Är Titania intresserat av att förvärva ytor, mark och fastigheter utanför Stockholms län?

  Svar: Titania har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Stockholms län, vilket gör att i dagsläget är vi främst intresserade av att förvärva mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning inom Stockholms län, men vi är alltid öppna för förslag och erbjudanden om intressanta projekt även utanför vårt närområde.

  Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Har Titania några nyproducerade bostäder till salu just nu?

 • Vad har Titania byggt för nyproducerade bostäder?

   

  De två största bestånden av bostadsrätter är följande:
  109 bostadsrätter i Arninge Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.
  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, Alby. De första av dessa lägenheter börjar säljas från och med den 24 april 2016. Anmäl ditt intresse här!
  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

  De två största bestånden av nyproducerade bostäder är följande:

  670 bostadsrättslägenheter runt Tingstorget i Botkyrka kommun, i Alby. Lägenheterna har börjat säljas. Anmäl ditt intresse här om du vill köpa en lägenhet! 

  Läs mer om bostäderna runt Tingstorget.

  109 bostadsrätter i Arninge-Ullna i Täby kommun. 27 parhus, 34 Townhouse och 48 lägenheter. Intresset för dessa bostäder har varit mycket högt och alla är sålda.

  Läs mer om bostäderna i Arninge-Ullna.

  Besök sidan Objekt till Salu för att se vilka bostäder vi säljer just nu.

 • Vad bör jag som nybliven ägare till en bostadsrätt tänka på?

 • Vad kan Titania erbjuda en kommun som vill upplåta mark för att bygga bostäder?

  Svar: Titania har vunnit två stora markanvisningstävlingar under perioden 2014-2015, ett i Täby kommun för byggnation av 109 bostadsrätter och en i Botkyrka kommun för byggnation av 670 bostadsrättslägenheter. Vi har ett koncept som är väldigt intressant när det gäller nyproduktion, både för kommunen och för framtida kommuninvånare. Läs mer under rubriken "Titanias koncept vid markanvisningstävlingar"

 • Kan Titania uppföra det hus jag vill bygga?

  Svar: Tyvärr kan Titania inte åta sig att uppföra enstaka hus åt privatpersoner i dagsläget.

 • Jag äger mark som jag vill bygga på och behöver en byggentreprenör. Är Titania intresserat?

  Svar: Det kan vi absolut vara! Läs mer under rubriken "Titania som byggentreprenör för externa kunder" 

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält