Det skall bland annat bli lättare att bygga hus vid stränder enligt ett nytt förslag från Alliansen, detta som ett sätt att öka bostadsbyggandet i Sverige.

Alliansens vallöfte: 100.000 nya bostäder

100 000 nya bostäder, nya stambanor för höghastighetståg, 13 000 nya byggnadsjobb per år fram till år 2035, det är Alliansen löften i Almedalen.

Alliansen vill bygga 100 000 nya bostäder utöver de 78 000 som man tidigare presenterat. Samtidigt vill man lägga grunden för en utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur. Investeringarna ska bidra till att nå målet att över fem miljoner ska ha jobb år 2020. ”Sverigebygget”, som man kallar sin satsning, handlar om nya bostäder och utbyggd infrastruktur till en kostnad av 400 miljarder kronor. Investeringarna sträcker sig fram till 2035.

- Vi vill skapa ett modernt, spännande och mobilt Sverige, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

En av de största satsningarna handlar om nya stambanor för tåg.

- Det här är den största gröna investeringen någonsin i Sverige och den största utbyggnaden av järnvägen sedan 1860-talet, säger Jan Björklund (FP).

Det handlar om helt nya stambanor för höghastighetståg mellan Sockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg till en kostnad av 140 miljoner kronor.

En förutsättning är, enligt Alliansen, att alla dessa satsningar ska finansieras ansvarsfullt. Pengarna ska komma från staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare.

- Subventioner är inte lösningen. Vi vill titta på om det är möjligt att införa en infrastrukturskatt till följd av den värdestegring på mark som utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik innebär. Skatten ska tas ut på kommersiella fastigheter, inte flerbostadshus eller småhus, säger Fredrik Reinfeldt.

- Vi vill också uppdra åt förhandlingspersonen att få till samtal med näringslivet om OPS-lösningar, säger Annie Lööf (C).

Alliansen vill också genomföra förenklingar i regelverken för att underlätta nybygge.

- Vi måste se till att korta tiden från tanke till att bostaden står färdig, säger Göran Hägglund (KD).

Han öppnar bland annat för att lätta reglerna för strandskydd.

- Det ska bli lättare att bygga vid stränder. Trots att en kommun har tiotals mil strand är det svårt att få fram byggbar mark på grund av de rigida regler vi har idag, säger Hägglund.

Källa: Byggvarlden.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält