Alliansen presenterade under Almedalsveckan i Visby stora infrastruktursatsningar på bland annat järnvägen som skall stå klar på 2030-talet samt stora satsningar även på bostäder.

Alliansens superpaket för infra, boende och jobb

2017 sätts spaden i marken för en ny stambana för höghastighetståg som ska stå klar i början av 2030-talet. Samtidigt rustas nuvarande stambana upp i hela landet. Glesbygd byggs ihop med storstad.

Totalt satsar staten 140 miljarder kronor på gröna, snabba kommunikationer som beräknas leda till byggandet av ytterligare 100 000 nya bostäder i kommunerna utöver redan klubbade planer för 78 000 nya bostäder.

Förslaget presenterades av regeringen på en presskonferens i Visby under Almedalsveckan som Sverigebygget, landets största byggprojekt sedan landet byggde upp det nuvarande järnvägsnätet i slutet av 1800-talet, vilket då var förutsättningen för Sveriges industrialisering.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund delade upp presentationen mellan sig och beskrev de kommande investeringarna som Sveriges största någonsin. Regeringen beskriver det som ett grönt projekt för ett mobilt framtida samhälle som samtidigt ger tillräckliga förutsättningar för behovet av bostäder byggs där de behövs. Totalt mobiliseras över 400 miljarder kronor.

De tidigare beslutade snabbtågssträckorna Järna-Linköping och Göteborg – Landvetter ingår i de två fullt utbyggda snabbjärnvägarna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Bägge ska stå klara på 2030-talet. De nya stambanorna ska klara farter på minst 320 kilometer i timmen.

Här är huvudpunkterna i Sverigebygget som fram till 2035 innebär offentliga och privata investeringar på över 400 miljarder krono:

  • 100 000 nya bostäder
  • 140 miljarder kronor till stambanorna för snabbtåg
  • 70 miljarder kronor tillinfrastruktur och kollektivtrafik i storstäderna
  • 200 miljarder kronor på bostader

Regeringen ska utse en speciell förhandlingsperson enligt samma modell som tillämpades i förhandlingarna för utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen där HG Wessberg och Katharina Håkansson Boman förhandlade fram åtagande från berörda kommuner att bygga bostäder motsvarande de investeringar staten betalar för tunnelbaneutbyggnaden.

Denna modell knyter ihop satsningar på ny infrastruktur med kommunernas åtaganden att bygga nya bostäder. Samtidigt öppnas för medfinansiering av ny infrastruktur där berörda kommuner och regioner ingår. I Stockholm och Göteborg tillkommer intäkter från trängselavgifter.

Nytt är också att Sverige i likhet med Storbritannien och Finland sannolikt utformar där delar av den värdestegring av mark som sker när infrastrukturen växer utbeläggs med en avgift eller skatt som bidrar till finansieringen.

Nu utsträcks den modellen till att omfatta hela landet, från norr till söder.

Annie Lööf aviserade en stor upprustning av den befintliga stambanan, ursprungligen byggd mellan 1860 och 1930 till en nivå som motsvarar 2030-talkets behov för gods och persontransporter.

Dessutom innebär den stora satsningen på järnvägsutbyggnad att Öresundstrafiken behöver förstärkas. Förhandlingar ska tas upp med Danmark om en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för att avlasta den hårt trafikerade Öresundsbron. Målet är att integrera förbindelserna med Danmark och knyta samman Sverige med kontinenten.

Med de nya snabbtågen kommer Stockholm-Göteborg gå på två timmar, Stockholm-Malmö på 2,5 timmar och Stockholm-Berlin på drygt 5 timmar.

Källa: Byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält