Nybyggarkommissionen har i nu kommit med sin slutrapport där man presenterar 63 förslag för att minska bostadsbristen.

63 förslag till minskad bostadsbrist

Nybyggarkommissionen, bestående av Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber, har i en ny rapport presenterat 63 förslag för att minska bostadsbristen. Hushållens skuld är ett mindre problem än barriärerna till bomarknaden, skriver man på DN Debatt, där man bland annat presenterar en del av förslagen

Högre fastighetsavgift och förändrade ränteavdrag bör växlas mot högre bostadsbidrag, sänkt reavinstskatt samt slopad uppskovsränta och höjt tak för uppskov. Bolånetaket bör avskaffas, parallellt med att Sverige återigen får en amorteringskultur, med huvudregeln att bolånen amortera. Staten måste återta en roll genom att göra det ingen annan aktör kan göra, att genomföra investeringar i infrastruktur som skapar förutsättningar för fler bostäder. Kommunerna bör i gengäld planlägga mark i större omfattning, och kommuner i attraktiva lägen som inte satsar på bostäder bör inte heller få några statliga infrastrukturpengar

Nordea, en av medfinansiärerna till kommissionen, kommenterar:
”Det nuvarande bolånetaket har både för- och nackdelar. Det har bidragit positivt till en långsammare lånetillväxt. Samtidigt är det en uppenbar nackdel att taket gör det svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden, i synnerhet i storstäderna. Sedan bolånetaket infördes har vi sett att föräldraköpen har ökat. Det bidrar till en segregering mellan ungdomar beroende av om de kan få ekonomiskt föräldrastöd. Att belåna sin egen bostad för att hjälpa barnen kan dessutom begränsa föräldrarnas egen ekonomiska handlingsfrihet”, säger Hans Jacobson, chef för den svenska bankverksamheten i Nordea.

Nybyggarkommissionen, som tillsattes strax innan Almedalen 2013, består av tre kommissionärer: Göran Persson, före detta statsminister, Agneta Dreber, tidigare vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generalkonsul i New York.

Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns.

Källa: Fastighetsnytt

Läs hela rapporten här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält