Byggnads

Titania har kollektivavtal med Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet), som är arbetstagarorganisationen för alla arbetare inom byggnadsverksamhet.

•  

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. 

Byggnads har idag cirka 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. 

Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Förbundet arbetar med tre huvuduppgifter: Att förhandla med arbetsgivare och träffa avtal om medlemmarnas löner, arbetstid och andra arbetsvillkor. Att försvara medlemmarnas rättigheter enligt de lagar som gäller på  arbetsmarknaden samt att bistå medlemmarna i deras rätt till försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.

Byggnads är organiserat i 11 regioner, vilka i sin tur är indelade i 199 medlemskretsar. Alla förbundets medlemmar ingår i någon sektion och kan där aktivt arbeta för att påverka och utveckla verksamheten.

Byggbranschen är beroende av politiska beslut. Byggnads engagerar sig därför i politiken för att bland annat påverka bostadspolitiken och byggbranschens utveckling.

Byggnads arbetar aktivt och brett med utbildning, information och opinionsbildning, bland annat genom möten, studiecirklar och kurser.

Byggnads hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält