Sweden Green Building Council

Titania är medlem i Sweden Green Building Council, och därigenom även i det världsomspännande nätverket World Green Building Council. Sweden Green Building Council är Sveriges snabbast växande organisation för grönt byggande och verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn.

Med Sweden Green Building Council har man skapat en gemensam värdegrund från vilken medlemmarna verkar för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar.

Via föreningen vill medlemmarna kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande. Sweden Green Building Council verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council, för att bland annat:

  • Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv.
  • Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande.
  • Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande.

Sweden Green Building Council:s hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält