Svenska Elektrikerförbundet

Tack vare medlemskapet i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, har Titania kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet.

Elektrikerna eller Svenska Elektrikerförbundet, SEF, som är det officiella namnet på förbundet, har i genomsnitt 25 000 betalande medlemmar. Av dem är 21 000 yrkesaktiva och något över 200 kvinnor. Ytterligare 2 500 är elevmedlemmar.

Elektrikerförbundet i siffror

Medlemsantalet var den 31 maj 2012 totalt 24 407 betalande medlemmar. Av dem var 3 780 pensionärer. Ytterligare 2 403 var elevmedlemmar. Elektrikernas arbetslöshetskassa hade 24 799 medlemmar den 31 maj 2012 och av dem var 473 arbetslösa.

Förbundets stadgar

Förbundet är en fackförening för arbetstagare inom elteknikbranschen såsom starkströms, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm och energibranschen.

Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde.

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet och i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Svenska Elektrikerförbundets hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält