Skatteverket

Skatteverket är den myndighet i Sverige som har till uppgift att kontrollera att fysiska och juridiska personer betalar sina skatter och avgifter på ett korrekt sätt.

Titania omfattas främst av fyra skatter som skall betalas in till Skatteverket: 

1. Moms på företagets försäljning. Momsen uppgår till 25 % i normalfallet och beräknas på värdet som skall faktureras kunden. För att kontrollera att Titania betalar momsen, se företagets årsredovisning under rubriken Dokumentation om Titania. 

2. Arbetsgivaravgifter på de anställdas löner. Arbetsgivaravgifterna uppgår normalt till 31,42 % baserat på de anställdas lön före skatt, dvs bruttolönen. För att Du som kund skall kunna kontrollera att Titania sköter sina inbetalningar av arbetsgivaravgifter, begär en SKV4820 från Skatteverket. 

3. Avdrag för personalens skatt vid löneutbetalning. Alla arbetsgivare i Sverige skall dra av de anställdas inkomstskatt på varje löneutbetalning och betala in detta till Skatteverket. För att Du som kund skall kunna kontrollera att Titania sköter sina inbetalningar av personalens inkomstskatt, begär en SKV4820 från Skatteverket. 

4. Bolagsskatt på företagets vinst och den uppgår till 26,3 %. För att kontrollera att Titania betalar sin bolagsskatt, se företagets årsredovisning under rubriken Dokumentation om Titania. 

För att se att Titania är registrerad för moms och som arbetsgivare, se företaget F-skattbevis. 

Skatteverkets hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält