Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Titania är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.

95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. Våra medlemsföretag jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet och tele, data och säkerhet. Konsumentmarknaden är ett annat intressant område.

EIO:s huvudkontor finns i Stockholm. Vi har dessutom elva distriktskontor - uppdelade i fyra regioner - på tio orter runt om i Sverige.

Sedan 1906 - alltså i över hundra år - har vi på EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft. Det gör vi genom att driva frågor där EIO och medlemsföretagen gemensamt kan nå längre än vad en enskild medlem kan. EIO bedriver till exempel lobbyverksamhet och opinionsbildning och organisationen är remissinstans i viktiga frågor som rör branschen. EIO hjälper sina medlemmar att hålla reda på samhällets alla regler, förordningar och bestämmelser. 

EIO träffar kollektivavtal för medlemsföretagen.

Verksamhetsidé:

EIO:s uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för framgångsrikt företagande och med aktivt samhällsansvar utveckla elteknikbranschen. 

EIO:s hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält