Kontaktformulär för underentreprenörer

Om Ert företag vill utföra arbeten för Titania som underentreprenör skall Ni fylla i detta formulär. Bifoga information som styrker Er behörighet, vilka typer av arbeten Ni kan utföra samt information eller dokument som visar vilka Ni är och vilket företag Ni representerar. Formuläret kommer då skickas till den person på Titania som ansvarar för att ta in nya underentreprenörer och denna person kommer att återkomma till Er om Era tjänster bedöms som intressanta för Titania.

Kontaktformulär

        Du måste välja ett ämne

= obligatoriska fält

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält