Titanias historia

Titanias historia

År 2002 startade Einar Janson den enskilda firman Einar Janson Bygg. Firman utförde renoverings- och ombyggnadsarbeten för privatpersoner och förutom Einar arbetade även hans bror Mats Janson i företaget. Företaget utvecklades under början av 2000-talet till det som idag är Titaniakoncernen.

År 2002

 • Enskilda firman Einar Janson Bygg bildas. 

År 2002-2003

 • De flesta projekten utgörs av badrumsrenoveringar, köksombyggnationer och mindre renoveringar för privatpersoner i Stockholms län. Projekten sköts i stort sett alltid som totalentreprenader direkt mot slutkunden. Vid större projekt tar företaget in andra firmor (underentreprenörer) för att sköta de delar man inte klarar eller hinner med själva.

År 2004

 • Orderingången från privatpersoner som vill utföra badrumsrenoveringar och andra renoveringar är stark och år 2004 sysselsätter firman 10 personer. Företagsledningen upplever dock att möjligheterna att växa ytterligare inte ligger inom badrumsrenoveringar för privatpersoner och dess begränsning i form av enstaka renoveringsuppdrag på olika adresser runt om i Stockholm. Företaget börjar därför profilera sig mot att utföra stambyten - det vill säga flera badrumsrenoveringar inklusive rörbyte i flera lägenheter i samma fastighet - för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. 
 • Under året utför företaget sitt första stambyte omfattande en hel flerbostadsfastighet i Gustavsberg, öster om Stockholm.

År 2005

 • I takt med att firman växer och får fler stambytesuppdrag bildas aktiebolaget Titania Bygg AB i slutet av år 2005 och verksamheten i Einar Janson Bygg flyttas successivt över till detta bolag. 
 • Ändringen från enskild firma till aktiebolag beror på att verksamheten blivit för stor för att driva som enskild firma, med de nackdelar denna företagsform innebär. Att aktiebolaget inte döps till Einar Janson Bygg AB beror på att det ursprungliga namnet är för snarlikt fastighetsbolaget Einar Mattson Byggnads AB, vilket ibland skapar missförstånd och missuppfattningar bland Einar Janson Byggs kunder.
 • Namnet Titania anspelar på grundämnet Titan som både är ett mycket starkt, men också lätt och användbart material. Att vara smidigt och flexibelt som Titan, är något som präglat företagets verksamhet och attityd sedan dag 1. 

År 2006 

 • Företaget flyttar in i nuvarande lokaler på Ernst Ahlgrens Väg 1-3 i Fredhäll på Kungsholmen i centrala Stockholm. Titania Bygg AB byter namn till Titania Bygg & VVS AB för att bättre avspegla vad företaget sysslar med. Titania Bygg AB omsätter under första verksamhetsåret 2005/2006 cirka 5 miljoner kronor samt ett antal miljoner i Einar Janson Bygg.  

År 2007 

 • I slutet av året bildas Titania El-Service AB som ett helägt dotterbolag till Titania Bygg & VVS AB. Titania El-Service AB utför alla installationer och omdragningar av el, tele, larm etc, som behövs vid moderbolagets stambyten och renoveringsprojekt. Titania Bygg & VVS AB:s tillväxt ökar dramatiskt och omsättningen landar på hela 36 miljoner för verksamhetsåret.   

År 2008 

 • Titania Bygg & VVS AB blir efter förberedelser under år 2007 ISO-certifierat för kvalitets- och miljöledningssystemen ISO9001 och ISO14001 under våren 2008. De nya arbetssätt som företaget anammar till följd av ISO certifieringarna leder till att kvaliteten på företagets utförda arbete höjs och blir mer effektivt, samtidigt som dess miljöpåverkan minskar.
 • Under år 2008 blir Titania Bygg & VVS AB fastighetsägare i och med köpet av Modellvillan 21 i Enskededalen, söder om Stockholm. Köpet är ett aktivt val för att bredda företagets verksamhetsområde till att även omfatta långsiktig fastighetsförvaltning.
 • För att bredda företagets verksamhet ytterligare för att än bättre kunna tillfredställa kundernas efterfrågan och krav, så börjar företaget med relining / rörinfodring med egen personal och egen utrustning. 
 • Företagets försäljning mer än fördubblas under år 2008 jämfört med år 2007 från 36 miljoner till 95 miljoner! 

År 2009 

 • Företaget åtar sig större och större projekt inom stambyten och totalrenoveringar av fastigheter och vinner flera stora offentliga upphandlingar för kommunala fastighetsägare både i centrala Stockholm och i Stockholms kranskommuner. Även antalet projekt för bostadsrättsföreningar och privatpersoner ökar kraftigt och stor efterfrågan på relining / rörinfodring gör att omsättningen landar på 149 miljoner, en ökning med hela 55 % jämfört med året innan, trots rådande global finanskris och djup lågkonjunktur i Sverige och resten av världen! 

År 2010

 • Under verksamhetsåret breddar Titania sitt verksamhetsområde ytterligare till att även omfatta ombyggnationer och förädling av kontorsytor, råvindar och fastigheter i egen regi. Ett antal råvindar och kontorslokaler köps upp på adresser i centrala lägen i Stockholms innerstad och byggs om till bostadslägenheter, som sedan avyttras. För att läsa mer om Titanias projekt i egen regi, se fliken Våra projekt och klicka sedan i de rutor som är relevanta längst ner i högerkolumnen.  
 • Året används i stor utsträckning till att strukturera upp och organisera företaget internt, för att kunna fortsätta att växa under kontrollerade former. Även företagsstrukturen omstruktureras för att bättre avspegla företagets nuvarande och kommande behov. Ett antal bolag och dotterbolag skapas och Titaniakoncernen föds i sin nuvarande form.
 • Trots att fokus inte legat på tillväxt under året, ökar omsättningen med 55 miljoner till 204 miljoner, en imponerande ökning med 37 %!    

År 2011 

 • Tillväxten fortsätter som tidigare år och i november utses Titania till Gasell av Dagens Industri. Utmärkelsen Gasell delas ut till snabbväxande, sunda och lönsamma företag som uppfyller ett antal kriterier. Mellan år 2002 och 2008 fördubblade Titania sin omsättning (summan av det företaget fakturerar till kunderna) varje år i jämförelse med året innan och uppfyllde även övriga kriterier för Gasellutmärkelsen. Läs mer om utmärkelsen och kriterierna genom att klicka på Gasellsymbolen   
 •  I slutet av år 2011 har Titaniakoncernen ca 140 medarbetare och omsätter ca 210 miljoner kr, en ökning mot föregående år med drygt 26 miljoner kronor.

År 2012

 • Den kraftiga tillväxten fortsätter tack vare ett stort antal nykontrakterade projekt från nya och gamla kunder som tillkommit under första halvan av året samt den fortsatta fokuseringen på egna ombyggnationsprojekt och fastighetsköp. Läs mer om våra nya projekt under fliken Våra projekt.
 • Titania utökar kontoret på Ernst Ahlgrens Väg med dubbla ytan samt totalrenoverar hela lokalen för att klara av företagets fortsatta expansion. 
 • Titania vinner sin största upphandling hittills genom Täby kommuns tilldelning av mark i Arninge-Ullna för produktion av 109 nyproducerade bostäder med start år 2014. 
 • Titanias VD Einar Janson nomineras i oktober även till Ernst & Youngs tävling "Entrepreneur of the Year" - en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer.
 • Omsättningen för år 2012 slutar på imponerande 294 miljoner kronor, en ökning med hela 40 % jämfört med 2011, under ett år av internationell och nationell lågkonjunktur som i högsta grad även drabbat byggbranschen. Antalet anställda ökade också kraftigt under året från 116 stycken för år 2011 till 179 stycken i slutet av år 2012! 

År 2013

 • Titania deltar för första gången som utställare på världens största fastighetsmässa, MIPIM, i Cannes i södra Frankrike. 
 • Omsättningen för 2013 ökar med 63 % jämfört med år 2012 och slutar på imponerande 478 miljoner! 

År 2014

 • Titania deltar för andra året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 

År 2015

 • Samtliga 109 bostäder i projektet Ullna Strand säljs slut långt före tillträdena sker.

 • Titania blir bolagspartner till Stockholm Business Region 2016-2018

 • Titania deltar för tredje året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 

 • Titania får klartecken, av Botkyrkas kommunfullmäktige, att bygga 700 bostäder runt Tingstorget i Botkyrka.

 • Den 11 oktober firar Titania 10-årsjubileum

 • Fortsättning följer på vår fantastiska resa!

 

Vill du göra oss sällskap? Titania söker alltid kompetenta medarbetare, se våra Lediga tjänster och skicka in din ansökan idag! 

Titania blir bolagspartner till Stockholm Business Region 2016-2018

Titania deltar för tredje året i rad på världens största fastighetsmässa MIPIM i Cannes, Frankrike. 

Titania får klartecken, av Botkyrkas kommunfullmäktige, att bygga 670 bostäder runt Tingstorget i Botkyrka.

Den 11oktober firar Titania 10-årsjubileum

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält