Vi började med tomma händer

Vi började med tomma händer

Det är en klyscha, men i vårt fall är det faktiskt sant. Det som år 2002 startade som ett enmansföretag för att renovera badrum åt privatpersoner är idag en koncern som utvecklar egna bostadsområden i Stockholm.

2002 startade jag, Einar Janson, parallellt med universitetsstudier, en enskild firma. Det var tänkt att firman skulle ägna sig åt badrumsrenoveringar åt privatpersoner. Företagets kontor utgordes av skrivbordet i min bostad och tillgångarna bestod till en början inte av mer än en verktygslåda och en 15 år gammal personbil. Det dröjde dock inte länge förrän efterfrågan på företagets tjänster började växa. För att kunna genomföra alla projekt ökade snart även antalet medarbetare – och så var bollen i rullning.

I ett tidigt skede involverades min bror, Mats Janson, och min svåger, Nikan Ghahremani, som delägare och i ledande positioner inom verksamheten. I takt med att företaget växte breddades också företagets verksamhetsområde successivt. Från att under 00-talet ha renoverat privatpersoners badrum gick utvecklingen mot renoveringar av flerbostadshus åt bostadsrättsföreningar. Nästa steg blev att totalrenovera och bygga om hela bostadsbestånd åt större fastighetsbolag.

Mot nya mål

Även om arbetet för externa beställare var givande började vi snart se att vårt mål med verksamheten var att nå en högre, mer självständig, ställning i fastighets- och byggbranschens värdeskapande kedja.

Med lärdomarna från att utföra entreprenader för externa beställare tog vi därför under 10-talet klivet mot att själva agera fastighetsutvecklingsbolag. Vi började då genomföra projekten från ax till limpa i vår egen regi. Idag består merparten av vår verksamhet i att förvärva råmark och befintliga byggnader. Detta i syfte att driva detaljplaner för nybyggnation, med tyngdpunkt på bostäder.

På Titania är vi just nu involverade i det inspirerande arbetet att tillsammans med kommuner utveckla Stockholms framtida bostadsområden. Vi befinner oss alltså idag vid det mål som vi satte upp för snart 10 år sedan –  att nå en mer självständig ställning.

Vi är med och utvecklar Stockholm

Den verksamhet som startade som en enskild firma är idag en företagskoncern med ett flertal bolag, alla verksamma inom fastighets- och byggbranschen. På Titania är vi idag cirka 150 anställda och har projekt med byggrätter för omkring 1 500 bostäder i olika stadier av framtagandeprocessen.

Men –  även om vi är ett helt annat företag än när vi startade så finns den entreprenöranda och skruv- och mutterkunnande som tog oss dit vi är nu ändå kvar. Jag, Mats och Nikan som grundade och utvecklade verksamheten arbetar fortfarande i företaget. Eftersom vi vuxit organiskt och genom att återinvestera vinster kontinuerligt byggt upp företagets egna kapital har vi heller inte haft behov av späda ut ägandet genom att ta in externa investerare.

Vi tre är också fortfarande de enda ägarna på koncernnivå. Genom långsiktigt samarbete med finansiella aktörer har vi kunnat finansiera våra projekt med vanliga lån och vårt egna kapital.

Vårt mål idag är att ständigt fortsätta utvecklas. Detta genom att vara en attraktiv samarbetspart för Stockholms kommuner i utvecklandet av nya bostadsområden, samtidigt som vi alltid levererar mervärde till de bostadsköpare som väljer att köpa sitt hem från oss.

 

Varmt välkommen till oss på Titania.

 

Med vänliga hälsningar

Titanias VD Einar Janson

Einar Janson, VD

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält