Stambyte och relining i HSB Brf Bofinkens 426 lägenheter i Solna

Titania har fått i uppdrag av HSB Brf Bofinken att relina stammarna med strumpmetoden samt renovera badrum i föreningens åtta fastigheter med totalt 426 lägenheter på Wiboms Väg 2-27 i Solna. Arbetena påbörjas i juli 2013 och beräknas vara färdigställda i augusti 2015. Fler bilder kommer efter projektstart.

HSB Brf Bofinkens åtta fastigheter är byggda 1965-1967 och omfattar sex punkthus med elva våningar och två lamellhus med sex våningar. I föreningen finns 426 bostadslägenheter, 17 hyreslokaler samt en föreningslokal och många av badrummen är orenoverade sedan fastigheterna uppfördes för snart 50 år sedan. Totalt finns det ca 35 000 kvadratmeter bostadsyta i föreningen som omfattas av den upphandlade entreprenaden för relining. 

På föreningens årstämma i april 2012 beslutades följande angående de nödvändiga renoveringsarbetena i fastigheterna: 

• Renovera stående stammar med strumpmetoden.
• Grenrör och golvbrunn i badrumsgolv byts ut.
• Hitta lägen för tappvattenledningar.
• Genomföra en gemensam upphandling av badrumsrenovering för dem i föreningen som önskar.
• Varje medlem kommer ha ett eget kontrakt så att det ges möjlighet till ROT-avdrag.
• Genomföra renoveringen på ett smidigt och tidsbegränsat sätt.

Titanias entreprenad för projektet är en totalentrenad som omfattar de krav på entreprenaden som föreningsstämman fattade beslut om enligt ovan samt de övriga krav och förutsättningar som ställts upp i projektets förfrågningsunderlag som ligger som grund för avtalet mellan parterna. 

Se Brf Bofinkens hemsida för mer information! 

Konsult i detta projekt är Ramböll, se deras hemsida för mer information. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Juli 2013

Projektslut:

Augusti 2015

Storlek:

Relining 426 lägenheter i 8 fastigheter.

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till fastighetsägarens representant enligt den information som Du har fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält