Stambyte och relining i HSB Brf Bofinkens 426 lägenheter i Solna

Titania har fått i uppdrag av HSB Brf Bofinken att relina stammarna med strumpmetoden samt renovera badrum i föreningens åtta fastigheter med totalt 426 lägenheter på Wiboms Väg 2-27 i Solna. Arbetena påbörjas i juli 2013 och beräknas vara färdigställda i augusti 2015. Fler bilder kommer efter projektstart.

HSB Brf Bofinkens åtta fastigheter är byggda 1965-1967 och omfattar sex punkthus med elva våningar och två lamellhus med sex våningar. I föreningen finns 426 bostadslägenheter, 17 hyreslokaler samt en föreningslokal och många av badrummen är orenoverade sedan fastigheterna uppfördes för snart 50 år sedan. Totalt finns det ca 35 000 kvadratmeter bostadsyta i föreningen som omfattas av den upphandlade entreprenaden för relining. 

På föreningens årstämma i april 2012 beslutades följande angående de nödvändiga renoveringsarbetena i fastigheterna: 

• Renovera stående stammar med strumpmetoden.
• Grenrör och golvbrunn i badrumsgolv byts ut.
• Hitta lägen för tappvattenledningar.
• Genomföra en gemensam upphandling av badrumsrenovering för dem i föreningen som önskar.
• Varje medlem kommer ha ett eget kontrakt så att det ges möjlighet till ROT-avdrag.
• Genomföra renoveringen på ett smidigt och tidsbegränsat sätt.

Titanias entreprenad för projektet är en totalentrenad som omfattar de krav på entreprenaden som föreningsstämman fattade beslut om enligt ovan samt de övriga krav och förutsättningar som ställts upp i projektets förfrågningsunderlag som ligger som grund för avtalet mellan parterna. 

Se Brf Bofinkens hemsida för mer information! 

Konsult i detta projekt är Ramböll, se deras hemsida för mer information. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Kvarboende

Projektstart:

Juli 2013

Projektslut:

Augusti 2015

Storlek:

Relining 426 lägenheter i 8 fastigheter.

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till fastighetsägarens representant enligt den information som Du har fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

 • Vad är relining och rörinfodring för något?

  Svar: Relining – kallas även relaining eller rörinfodring och är ett komplement till ett traditionellt eller prebricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla. 

  Då Titania utför reliningsprojekt använder vi en kombination av de olika metoderna som finns på marknaden, för att nå alla delar av rörsystemet. Varje metod för relining/rörinfodring är mer eller mindre lämplig för olika situationer, det är därför viktigt att anpassa metoden efter den specifika fastighetens förutsättningar och det som skall utföras i reliningsentreprenaden.

  Här finns mer information om relining/rörinfodring. 

 • Varför är det billigare med relining av rör istället för byte?

  Svar: Relining / rörinfodring som metod i sig är inte billigare än att byta ut rören, men relining/rörinfodring blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en ännu större kostnad. Relingen/rörinfordringen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt.

  Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I de flesta fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen och då är inte relining/rörinfodring ett alternativ, eftersom man endast kan relina/infodra rören i fastigheten.Här finns mer information om relining/rörinfodring. 

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn.

  För att räkna på stambyte, använd Stambyteskalkylatorn. 

 • Hur får jag en offert på relining/rörinfodring?

  Svar: Det enklaste är använda Reliningskalkylatorn på titania.se för att se ungefär hur mycket reliningsarbetena skulle kosta, utifrån projektets unika förutsättningar. När Du fyllt i alla relevanta uppgifter och fått se det ungefärliga priset, så kan Du med en enkelt knapptryckning begära en offert från Titania.

  Du blir då kontaktad av ansvarig person på Titania för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och denna diskussion leder till en skiftlig offert som Du får ta ställning till. 

 • Kommer jag få en skriftlig offert och ett skriftligt avtal för reliningen?

  Svar: Naturligtvis får Du både en skriftlig offert på reliningen/rörinfordringen och om Du accepterar offerten, ett skriftligt avtal som skall signeras av Dig som kund innan offererade reliningsarbeten kan påbörjas.

  Det är en säkerhet för Dig som kund att alltid få överenskommelser och prisuppgifter på papper, för att undvika missförstånd och diskussioner längre fram. 

  För att räkna ut ett ungefärligt pris på reliningen/rörinfodringen, använd Reliningskalkylatorn. 

 • Är relining/rörinfordring en säker och beprövad metod?

  Svar: Ända sedan 1990-talet har man utvecklat och förfinat reliningsteknikerna och de är idag att betrakta som säkra och beprövade metoder, som är accepterade av både privata och allmänyttiga fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer samt myndigheter. 

 • Vad är det för skillnad på relining och rörinfodring?

  Svar: Relining och rörinfodring är precis samma sak, dvs ett bra komplement till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla. 

  Här finns mer information om relining och rörinfodring. 

 • När kan och bör man använda reliningmetoden istället för att stambyta?

  Svar: Relining eller rörinfodring är en metod för att renovera befintliga rör från insidan, genom att belägga dom med en plast, som stelnar och bildar ett nytt rör inuti det gamla. I projekt där det bara är just rören som behöver åtgärdas kan relining vara ett mycket bra alternativ till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte.

  I de flesta fall behöver dock även t ex elsystem och tätskikten i badrummen åtgärdas och eftersom man då ändå måste riva ut badrummen så är det bättre att byta rören genom ett traditionellt eller prebricerat stambyte.

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn.

  För att räkna pris på stambyte, använd Stambyteskalkylatorn. 

 • Vad kostar det att utföra relining / rörinfodring?

  Svar: Det beror helt på vad det är som skall relinas, hur tjocka rören är, i vilket skick rören är i, om rören redan är filmnade, rensade och spolade, hur många meter som skall relinas osv. 

  Det enklaste sättet att få ett ungefärligt pris vad reliningsarbetena skulle kosta, är att använda Reliningskalkylatorn. När Du fyllt i alla relevanta uppgifter och fått se det ungefärliga priset, så kan Du med en enkelt knapptryckning begära en offert från Titania.

  Du blir då kontaktad av ansvarig person på Titania för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och denna diskussion leder till en skiftlig offert som Du får ta ställning till. 

 • Hur länge håller relinade rör jämfört med helt nya rör?

  Svar: Relinade/infodrade rör får samma livslängd som ett helt nytt plaströr, eftersom det är precis vad man skapar inuti det befintliga röret när man relinar. Även om det befintliga röret är trasigt eller defekt på andra sätt, så spelar det ingen roll, för det nya plaströret blir självbärande och får samma tekniska livslängd och funktion, som om man bytt ut det mot ett helt nytt rör. 

 • Hur kan jag få mer information om vilka projekt Titania har utfört relining på?

  Svar: Under rubriken Våra projekt, finns alla Titanias pågående och avslutade projekt. Kryssa i rutan "Relining" i kolumnen till höger, för att få upp en lista på alla projekt där vi utför eller utfört relining/rörinfodring. 

 • När skall man välja relining och när ska man välja stambyte?

  Svar: För att avgöra om relining/rörinfodring är ett alternativ för Er fastighet skall Ni till att börja med fråga Er vad Er fastighet har för behov. Varje fastighet är unik och åtgärderna man vidtar, måste således vara anpassade efter rådande förutsättningar.

  Om fastigheten är i bra skick generellt sett, med intakta tätskikt i badrum och våtrum, men har avloppsrör i dåligt skick som dessutom ligger svårtillgängligt i källargolv, ingjutet i trappor osv, är relining/rörinfodring ett bra alternativ. Om däremot badrummen ändå måste rivas ut och renoveras inom några år är det bättre att satsa på ett traditionellt eller prefabricerat stambyte direkt, där man gör allt samtidigt, både byter ut befintliga rör och gör om badrummen från grunden.

  Ofta kan relining/rörinfodring vara ett bra komplement till vanligt traditionellt eller prefebricerat stambyte och kan göras på vissa delar av rörsystemet – till exempel rör under källargolv som annars kan kosta mycket att frilägga och sedan återställa.

 • Hur många olika metoder finns det för relining/rörinfodring?

  Svar: Det finns två metoder för relining/rörinfodring: strumpmetoden och lösplastmetoden, där varje metod innebär olika fördelar och nackdelar i olika situationer. I många fall är en kombination av de båda metoderna den bästa lösningen. 

  Strumpmetoden 

  Denna metod innebär att vi, med hjälp av tryckluft, för in en mjuk cylinderformad glasfiberstrumpa in i det befintliga röret. Den mjuka glasfiberstrumpan är indränkt i epoxy som när det härdar, bildar ett nytt rör inuti det gamla. Kemteknisk sett har man konstruerat ett nytt rör inuti det gamla med samma livslängd och hållfasthet som ett helt nytt plaströr. Även om man knackade sönder det gamla röret skulle det nya röret man just skapat stå för sig själv.

  Lösplastmetoden

  Metoden innebär att man sprutar eller målar på ett skikt av plast eller liknande material, på det befintliga rörets innervägg. Det finns olika typer av plastmaterial som används.

  För mer information om de båda metoderna för relining/rörinfodring, se här. 

 • Kan man bo kvar i lägenheten under tiden som det relinas?

  Svar: Om man skall utföra relining/rörinfodring i lägenheterna, så kan man oftast bo kvar i lägenheten, med endast mindre besvär.

  Om reliningen/rörinfordringen sker i t ex källaren eller på vinden i fastigheten så påverkas man som boende normalt sett inte alls av reliningen/infodringen, förutom att vattnet kan komma att behöva stängas av under ett par timmar, vilket dock aviseras i förväg. 

  (Om det är så att rören skall relinas/infodras i lägenheten samt att badrummet skall göras om från grunden i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så kommer detta leda till att man blir utan vatten, avlopp, dusch och toalett i badrummet. För att läsa mer om vad ett traditionellt och prefabricerat stambyte skulle innebära för Dig som boende, se rubriken Stambyte eller Badrumsrenoveringar.)

 • Dammar det mindre när man gör relining än ett stambyte?

  Svar: Ja, det dammar absolut mindre när man relinar än när man genomför ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, vilket naturligtvis beror på att man inte bilar upp betongen runt rören för att byta dom när man relinar/infodrar. När man relinar så låter man befintliga rör ligga kvar och skapar ett nytt plaströr inuti dessa, vilket gör att de gamla rören får samma livslängd och funktion, som om man bytt ut dem mot helt nya rör. 

  Relining/rörinfodring är dock inte helt utan damm eller oväsen (till följd av rensningen av rören som görs före man kan relina), så man måste vara beredd på att även denna metod orsakar en del besvär och behov av städning, men på en betydligt lägre nivå än ett traditionellt stambyte.  

  Här finns mer information om relining. 

 • Låter det mycket när man gör relining?

  Svar: Själva reliningen/rörinfodringen låter inte speciellt mycket, det som låter i samband med reliningen/rörinfodringen är rensningen av rören, som krävs för att kunna spola rent och sedan relina rören. Om rören är hårt igensatta med avlagringar, så krävs det ibland att man skär bort avlagringarna med renskedjor eller speciella skärhuvuden, vilket kan låta en hel del. 

  Den kompressor som ser till att epoxystrumpan hålls uppblåst inuti röret unden tiden den torkar, låter också lite grann. Det är dock inget högt ljud, utan ett lågt surrande. 

 • Kommer mitt källar-/vindsförråd att påverkas av reliningen?

  Svar: Om vi måste få tillträde till Ditt källar-/vindsförråd i samband med reliningen/rörinfodringen, så kommer detta att aviseras i god tid innan, så att Du får möjlighet att tömma förrådet, innan arbetet  påbörjas där. 

 • Kan reliningskillarna boka tid med mig när under dagen de utför arbeten hos mig?

  Svar: Tyvärr är det inte möjligt att detaljplanera arbeten i enskilda lägenheter på detta sätt. För att arbetena med reliningen/rörinfordringen skall löpa smidigt och hålla uppsatta tidsplaner och följa avtalet som tecknats mellan Titania och beställaren, behöver Du som boende ge oss obegränsat tillträde till Din lägenhet, under tiden som arbetena med reliningen/rörinfodringen pågår i fastigheten. 

  Du som boende måste förse Titania med en komplett uppsättning nycklar, larmkoder osv, innan arbetena påbörjas i Din lägenhet. På detta sätt uppstår aldrig problem med glömda nycklar, låsta överlås etc, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för Dig som boende. 

 • Vem skall vi boende vända oss till med praktiska frågor om reliningen?

  Svar: Kontakta alltid platschefen i frågor som rör det praktiska kring reliningen/rörinfodringen. 

  För kontaktuppgifter till platscheferna på Titania, maila info@titania.se 

 • Hur kan jag skydda mina saker från damm och skador under reliningsprojektet?

  Svar: I de områden vi rör oss i lägenheten under arbetena med reliningen/rörinfodringen, så lägger vi ut stötdämpande och vattentät skyddspapp så att golven skyddas mot skador. Vi skyddar även väggarna inom dessa områden med täckplast och vidtar övriga nödvändiga åtgärder utifrån den specifika situationen.

  Vi är så försiktiga som det går med Dina saker under arbetena i Din lägenhet, men för att underlätta för oss att komma in och ut ur lägenheten med material och maskiner, så behöver Du flytta undan ömtåliga saker som finns i vår framkomlighetsväg och ställa dem i någon del av lägenheten som inte kommer beröras av reliningen/rörinfodringen. Se till att flytta sakerna, i god tid före det att arbetena skall påbörjas i just Din lägenhet. 

  Om Du som boende vill vara extra försiktig, så kan Du täcka över Dina saker med t ex skyddsplast. 

 • Kan jag ha mina husdjur i lägenheten under tiden som det relinas?

  Svar: Dina husdjur får absolut befinna sig i lägenheten under tiden som vi relinar/infodrar rören i Din lägenhet, men Du måste tänka på att det är Ditt ansvar att skydda både hantverkarna som utför arbeten i lägenheten och Dina husdjur från skador eller olyckor, om husdjuren finns i lägenheten när arbeten utförs där. Detta kan Du göra genom att sätta upp en dörr eller motsvarande mot området där arbeten pågår så att husdjuren inte riskerar att skada sig på maskiner eller annat.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält