Stambyte Brf Strutsfarmen

I kvarterat Solna Filmstaden 14 på Råsundavägen 152 i Solna har Titania vunnit upphandlingen av ett stambyte för bostadsrättsföreningen Strutsfarmen, där arbetet påbörjades i december 2012 och beräknas slutföras i maj 2013.

Bostadsrättsföreningens fastighet som byggdes färdigt 1951 skall stambytas och i samband med detta skall samtliga badrum, WC-utrymmen och andra våtutrymmen i fastigheten renoveras. Totalt finns 28 lägenheter i denna fastighet samt en lokal på 78 kvadratmeter. 

I det förfrågningsunderlag som ligger till grund för entreprenaden finns noga specificerat vad Titania som entreprenör skall utföra i fastigheten. Vid uppbilning av bjälklagen i samband med våtrumsrenoveringarna skall Titania skall bland annat komplettera armeringen och se till att gjuta igen golven i enlighet med gällande regler. I samband med uppbilningen av bjälklagen skall utslitna rör och stammar bytas ut mot nya i både väggar och golv.

När stammar och rör är bytta, skall våtrummen byggas upp i sin helhet igen, med nya väggar, tätskikt skall sättas innan nya ytskikt på golvar och väggar sätts osv. I grundstandarden ingår vita kakelplattor, men möjligheter finns för de boende att göra så kallade tillval, dvs välja andra material än de som ingår i grundstandarden som föreningen betalar för.

Väggar och golv i övriga utrymmen i fastigheten som berörs av stambytet skall bilas upp för att komma åt att byta de befintliga rören och stammarna, som skall bytas ut mot helt nya rör. Även köken skall stambytas, vilket dock endast kräver mindre rivning, eftersom man i köken försiktigt monterar ned köksutrustning, skåp etc som sitter i vägen för att komma åt de gamla rören. När rören är bytta, monteras köket upp igen. 

Upphandlingen genomförs som en totalentreprenad där Titania har det fulla ansvaret för hela byggprocessen, från framtagande av ritningar och bygghandlingar till att se till att få en godkänd slutbesiktning på hela projektet. Titania lämnar även 10 års garanti för tätskiktet på väggar och golv i våtrum för material, arbete och följdskador.  

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

December 2012

Projektslut:

Maj 2013

Storlek:

Stambyte 28 lägenheter och 1 lokal

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält