Titanias VD Einar Janson på Fastighetsförvaltarmässan 22 november 2012.

Titanias VD föreläste på FastighetsFörvaltning 2012

Den 22 november 2012 höll Titanias VD Einar Janson, en föreläsning på FastighetsFörvaltning 2012, Sveriges största mötesplats för fastighetsförvaltare, om Titanias värderingar och tjänster, hur vägen sett ut från starten av företaget fram till idag samt hur byggbranschen måste förbättras och effektiviseras för att bättre möta framtidens krav.

Under föreläsningen framkommer t ex att Einar anser att tre faktorer bör finnas för att skapa goda förutsättningar för ett lyckat byggprojekt:

1. Entreprenören tidigt in i processen 

Det är viktigt att entreprenörerna kommer in tidigt i planeringsprocessen av ett projekt, annars kan entreprenörerna bara konkurrera med priset när upphandlingen görs, istället för att vara en aktiv part i att hitta de bästa lösningarna utifrån beställarens önskemål och målsättningar med projektet.

Det är viktigt att entreprenören tidigt får veta vad målet med renoveringen är. Om målet t ex är att renovera för att höja standarden för att kunna höja hyrorna så kräver det hela andra åtgärder än om syftet t ex är att stoppa vattenskador med minsta möjliga reparationer. Energieffektivisera fastigheten kan vara ett annat mål för fastighetsägaren och vart och ett av dessa olika mål kräver helt olika åtgärder i en fastighet och olika förberedelser, för att få ett så lyckat slutresultat som möjligt för fastighetsägaren. 

Byggkonsulterna som fastighetsägaren kan anlita inför ett renoveringsprojekt, vet naturligtvis vad som behöver göras rent tekniskt i en fastighet, medan entreprenören kan säga vad som är mest kostnadseffektivt och vad som är bästa sättet för att uppnå funktionen som konsulten satt upp.

Ett exempel på när Titania skapat mervärde för en beställare genom att komma tidigt in i processen var när ett fastighetsbolag ville stambyta en fastighet för att höja standarden för att kunna höja hyrorna. Eftersom fastighetsägaren ändå inte skulle få ut högre hyra för renovering av köken i fastigheten, så föreslog Titania relining av stammarna i köket för att slippa riva dom, vilket blev väsentligt billigare för beställaren än att stambyta köken. Detta arbetssätt är ju som sagt dock möjligt endast när entreprenören kommer in i ett tidigt skede i projektet och kan vara med och påverka planeringsprocessen. 

2. Långsiktigt samarbete

Båda parter, både beställare och entreprenör, bör vara intresserade av ett långsiktigt samarbete med varandra eftersom många faktorer och målsättningar som definierar om ett projekt blivit lyckat eller ej, är svåra att definiera i ett avtal. T ex en rimlig service- eller bemötandenivå gentemot hyresgäster från entreprenörens sida är svårt att definiera i ett avtal, men om beställare och entreprenör har ett långsiktigt samarbete och känner varandra bättre, så blir det enklare att nå även "mjuka" mål kring t ex service och bemötande.

3. Erfarenhetsöverföring efter avslutat projekt

Någon form av erfarenhetsöverföring efter ett avslutat projekt bör ske mellan samtliga inblandade i projektet och inte bara mellan beställare och entreprenör. Man bör t ex bjuda in beställarens förvaltning, konsulterna som varit involverade, besiktningsmän osv till ett möte efter avslutat projekt. På mötet tar man fram allt som fungerar bra och mindre bra under projektet och ser vad och hur man kan förbättra till nästa projekt. Även detta kräver ett långsiktigt samarbete mellan beställare och entreprenör, för att uppnå maximala positiva effekter. 

Övriga frågor under föreläsningen

Under föreläsningen tar Einar även upp t ex varför entreprenörerna, beställare och övriga inblandade parter inte samarbetar mer än vad man gör idag för att hitta de bästa lösningar vid byggprojekt.

Einar ger även svaret på frågan varför entreprenörerna inom byggbranschen ger så dålig service till sina kunder och vad man kan göra för att förbättra detta samt ytterligare intressant information om hans syn på Titanias och byggbranschens framtida utmaningar. 

Se hela Einars föreläsning överst i denna artikel

eller på Youtube:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

Läs mer om Titanias historia här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält