Titania har tecknat avtal med Botkyrka kommun om byggnation av 450 lägenheter i Alby!

Titania vinner markanvisningstävling för 450 lägenheter i Botkyrka kommun!

Titania har efter att ha vunnit en markanvisningstävling, tecknat avtal med Botkyrka kommun om köp av mark för nyproduktion av drygt 450 bostadsrättslägenheter. Projektet Tingstorget i Alby innefattar även utveckling av torget kring t-banestationen. Det är ovanligt att en ensam exploatör får ett helt projekt av denna storlek och Titania kommer tillsammans med Botkyrka kommun utveckla detaljplanen för att uppnå kommunens höga målsättningar för det nya bostadsområdet.

Projektet är betydelsefullt inte bara för Titaniakoncernen, utan även för kommunen och de framtida boende, som får möjlighet att bo i ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser och värdefulla kulturmiljöer, vilket skapar goda möjligheter att skapa ett attraktivt boende med goda kommunikationer till Stockholm. Gårdarna kring husen ska bland annat utnyttjas som umgänges- och vistelseytor samt platser för odling. Lekfunktionerna för barnen placeras i den bilfria gemensamma zonen för högsta möjliga säkerhet och trygghet. Tävlingsförslaget har utvecklats i samarbte med arkitektbyrån Arkitema Architects. 

Titania har stora förhoppningar om ett långsiktigt givande samarbete med Botkyrka kommun för att utveckla området kring Tingstorget till ett attraktivt och modernt bostadsområde. Botkyrka kommun har i markanvisningstävlingen ställt höga krav på att det nya området skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande och detta är värderingar som Titania till fullo delar med kommunen.   

Byggstart är planerad till 2016 och projektet beräknas avslutat 2019. 

 

För mer information, se Botkyrka kommuns hemsida på www.botkyrka.se

För att läsa underlaget för markanvisningstävlingen från Botkyrka kommun, klicka här!

För att läsa Titaniakoncernens vinnande bidrag i markanvisningstävlingen, klicka här!

För att läsa mer om Titaniakoncernen och projekt i egen regi, se www.titania.se

För frågor om projektet, maila kommunikationsansvarig@titania.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält