Elcentral som håller på att installeras.

Konjunkturapport om byggandet 2012

I en rapport publicerad på www.eio.se, Elektriska Installatörsorganisationens hemsida, så förväntas en svag tillväxt för byggbranschen under 2012.

Den svenska ekonomin visar en viss återhämtning efter finanskrisen men en ny avmattning väntas under 2012. BNP väntas växa med 4 procent i år men når bara 1,5 procent under 2012. Byggandet har ökat och med det installationsvolymerna. EIO:s senaste konjunkturrapport talar om en ökning med 8 procent i år och men endast med 1 procent under 2012. 

Under 2010 uppgick den totala volymen elinstallationer till 53,6 miljarder kronor, en ökning med drygt 2 procent jämfört med 2009 och under 2011 förväntas den totala volymen uppgå till ca 58 miljarder vilket är en ökning med 8%.

Nybyggnad av flerbostadshus ser ut att minska kraftigt under 2012 och hamnar på 2009 års nivå. Samtidigt väntas det ske en ökning för industrins investeringar under 2011 men med en kraftig avmattning under 2012, vilket medför att volymerna minskar för elteknikbranschen under senare hälften av 2012. De påbörjade ROT-investeringarna av befintliga bostäder ökar med hela 15 procent under 2011 och prognoserna tyder på fortsatt tillväxt.

För den offentliga sektorn väntas en negativ rekyl under 2012, vilket bidrar till en svag inbromsning av det offentliga byggandet framöver. Ny- och ombyggnad av kontor och handel ökar med drygt 8 procent 2011 men sektorn visar en nedåtgående trend och den förväntade volymen ökar endast med 2% under 2012. Byggnadsunderhållet ökar med 2 procent i år och 3 procent nästa år vilket visar att denna sektor är en stabil tillväxtmarknad för eltekniksbranschen.

När det gäller marknadsmöjligheter är det främst energieffektivisering och driftoptimering som nämns bland de undersökta företagen. 

De starkaste utvecklingstrenderna när det gäller teknik och funktion finns för närvarande inom energieffektivisering, automation, belysning samt styr och regler. 

Installationsbranschen är inne i en strukturomvandling där de stora bolagen växer via förvärv. Bakom den här utvecklingen ligger en ökad efterfrågan på helhetslösningar inom samordnade installationer som kräver flera olika yrkesdiscipliner.

När det gäller larm och säkerhet så inväntar elteknikbranschen den nya kameraövervakningslagen. En annan aktuell fråga är hur infrastrukturen för laddning av elbilar kommer att utvecklas framöver.

Prognosen för det totala anläggningsbyggandet visar på en svag nedgång under 2012, vilket främst förklaras av minskade investeringar. 2011-2012 pekar dock prognosen på en total volymökning för anläggningsbyggandet med cirka 3 procent per år.

De undersökta installationsföretagen är sammanfattningsvis generellt positiva i sina framtidsbedömningar. Det främsta hotet mot tillväxt uppges dock vara svårigheten att hitta rätt utbildad personal. Redan nu uppger 9 av 10 undersökta företag att man har stora svårigheter med sin rekrytering. 

Läs hela konjunkturrapporten på www.eio.se 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält