Kvalitetssäkring badrumsrenoveringar

Frågor och svar

 • Vad lämnar Titania för garantier på utförda arbeten?

  Svar: Fråga Din kontaktperson om garantier i samband med att Du begär en offert.  

 • Görs det någon besiktning efter avslutad badrumsrenovering?

  Svar: Efter det att samtliga arbeten enligt arbetsåtagandet för badrumsrenoveringen är avslutade sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktionerna i badrummet kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även kunden och kan ta upp eventuella åsikter om badrumsrenoveringen.

  Om arbetet i funktionell mening är utan anmärkning räknas arbetet som godkänt och blir fakturerat samma dag. Entreprenören har därefter 1 vecka på sig att åtgärda eventuella övriga besiktningsanmärkningar. Besiktningsanmärkningar på ett funktionellt godkänt badrum kan t ex vara behov av ifyllnad av fog på vissa ställen, färgflaga bortstött i tak etc d v s kosmetiska anmärkningar som inte inverkar på möjligheten att använda utrymmet. Kunden har rätt att hålla inne en mindre summa av betalningen för fakturan, för att säkerställa att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Summan skall endast motsvara den förmodade kostnaden för entreprenörer att åtgärda anmärkningarna, övrigt belopp på fakturan skall betalas senast på förfallodagen.

  Om badrummet däremot skulle underkännas på någon funktionell del vid besiktningen kommer ingen fakturering att ske förrän anmärkningen är åtgärdad av entreprenören. Ovanstående gäller dock ej i sådana fall där Titania ej orsakat underkännandet, t ex om underkännandet beror på sidoentreprenör som anlitats av kunden eller på förseningar i leveranser av varor som kunden ansvarat för med mera.    

 • Hur vet vi att badrumsrenoveringen och övriga arbeten som Titania gör faktiskt utförs korrekt?

  Svar: Du som beställer arbeten av oss på Titania skall alltid kunna känna Dig trygg i att Du får ett snyggt, fräscht och funktionellt badrum med nya installationer utförda i hållbara kvalitetsprodukter när Titania renoverat Ditt badrum.

  Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig beställare av badrumsrenoveringar från Titania.

  Titania är dessutom certifierat enligt den internationella standarden ISO9001 för kvalitetssystem. Detta innebär att vi har ett system där vi gör regelbundna besiktningar av kvalitetskritiska moment under hela produktionstiden. Vårt ISO system utvärderas varje år av en oberoende besiktningsman, vilket gör att kvaliteten alltid hålls på högsta nivå. 

  Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare under många år framöver.

 • Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av badrumsrenoveringen?

  Svar: Under tiden som badrumsrenoveringen pågår, skall Du i första hand kontakta Titanias arbetsledare som är ansvarig för Din badrumsrenovering och i andra hand den person på Titania som är snsvarig för hela projektet, om Du har några frågor eller synpunkter på hur badrumsrenoveringen genomförs.

  Efter att samtliga arbeten enligt arbetsåtagandet för badrumsrenoveringen är avslutade sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktionerna i badrummet kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även Du som kund och får då möjlighet att ta upp eventuella åsikter om badrumsrenoveringen.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält